Det nye år er igang for fuld kraft. Noget af det vi kommer til at prioritere højt er ungdomskonferencen “Den røde tråd” den 15.3.20 på Scandic Odense. Her vil vi tage det første større skridt mod at få lavet en rød tråd i Bordtennis Danmarks ungdomsarbejde i fællesskab med klubber, ledere og trænere. Det vender jeg lige tilbage til…

Ellers har sæsonstarten budt på vækstmøder i sidste uge i Sønderjylland og Sydvestjylland onsdag og torsdag, samarbejdsmøde med DGI i Vejle mandag, og med Bat60 i Nyborg torsdag. I denne uge er Poul i Holstebro med Skole OL, jeg og Jeppe havde mandag møde med vækstteam Sydvestsjælland mandag, og torsdag skal vi mødes med vækstteam Storkøbenhavn. De øvrige vækstteam møder ligger de kommende uger inden 1.feb.

Formålet med vækstmøderne er at udarbejde en vækstaftale mellem vækstteamet og BTDK, der indeholder vækstmål for ungdomsspillere i klubberne, uddannelse af ungdomsstrænere, deltagelse i events og konferencer osv. Det er utroligt inspirerende at være til disse møder og få drøftet muligheder og udfordringer ift til at skabe vækst. På møderne har vi også drøftet kommunikationskanaler, og det er et klart fokusområde de kommende måneder, at der etableres klare og hurtige kommunikationslinier rundt til alle dele af landet.

Tydeligt er det også blevet på de foreløbige vækstmøder, at der skal igangsættes løbende klubudvikling. 8 á 10 klubber har primært fokus på klubbens drift og administration, altså tilmelding af hold, få træningen til at køre i det daglige osv.
De fleste klubber er båret af få personer, og der er få klubber med visioner og planer for deres udvikling. Der er en efterspørgsel fra klublederne om at tage fat på dette. Derfor vil klublederne de kommende 6-8 måneder blive inviteret til workshops med fokus på at styrke klubberne.

Hvorfor er dette nu vigtigt, ingen tid har vi nok af? Det er det fordi, at vi ikke kan skabe ungdomsvækst og øge kvaliteten i vores tilbud, hvis ikke vi har stærke klubber, der har mange ledere.

For at styrke vækstteams og klubberne yderligere er det afgørende at få arbejdskraft ud i hele landet, der kan drive udviklingen i samarbejde med klublederne. Derfor jeg i løbet af februar, når vi har lavet aftaler med alle vækstteams, etablere en udviklingsenhed af deltidsansatte/timelønnede konsulenter, der kommer til at dække hele landet.

Som nævnt i indledningen afholder vi ungdomskonferencen “Den røde tråd”, hvor vi vil invitere folk, der brænder for ungdomsbordtennis. Vi lægger særlig vægt på, at vi får mange unge mennesker med på konferencen, jeg er sikker på, at de kan bidrage vitalt til den røde tråd. Ungdomskonferencen skal fx handle om at udvikle en ungdomsevent, der vil finde sted den 27.9.20 både øst og vest. Her skal der skabes oplevelser, eksperimenteres med nye konkurrenceformer og sociale fællesskaber.

Jeg håber mange har lyst til at deltage, se invitationen herunder for oplysninger.

Vi ses derude, Martin

Forfatter: Martin Lundkvist