Omstrukturering på eliteområdet

På baggrund af den sidste tids forandringer i Bordtennis Danmarks organisation er det nødvendigt med nogle forandringer omkring elitarbejdets struktur og ansvarsområder. 
Følgende ændringer sker med umiddelbar virkning og i første omgang gældende for 2023: 


Magnus Mallander får en delvist ny rolle

Magnus vil fremadrettet være Bordtennis Danmarks kontaktperson i samarbejdet med Team Danmark. Dette sker for at fastholde og forbedre samarbejdet, der er afgørende for, at vores eliteatleter får de bedste betingelser. Opgaven er tidligere blevet løftet af Christoffer Petersen, som fremadrettet vil fokusere endnu mere på sine opgaver i Parasport Danmark,

Dette indebærer også, at Magnus fremadrettet ikke er ansvarlig for drenge- og herrejuniorlandshold, men kun for dame-senior og -ungdom. Magnus vil stadig være primært ansvarlig for karrieredage og talenttræningen i Idrættens Hus.
 
Mads Jørgensen overtager ansvaret for drengelandsholdet, Linus Mernsten understøtter i herrejuniorarbejdet
Ansvaret for drengelandsholdet er fremadrettet en opgave, som Mads Jørgensen skal løfte. Mads er allerede nu ansvarlig for afholdelse af lejre og coaching til stævner. Fremadrettet vil Mads også være ansvarlig for planlægning, budgettering og udtagelser til aktiviteter omkring drengelandsholdet, og i en vis grad også en mindre gruppe herrejuniorspillere.

For herrejuniorerne kommer herrelandstræner Linus Mernsten at træde ind for at understøtte arbejdet med de spillere, som er på vej til at tage skridtet mod en international karriere.
 
Så fremadrettet er ansvaret således fordelt:
· Linus Mernsten: Herre seniorlandshold, Team DK-samarbejde og -koordinering, herrejunior (sammen med Mads Jørgensen).
· Magnus Mallander: Dame senior- og ungdomslandshold, Team DK-samarbejde og koordinering, talenttræning Brøndby, karrieredage.
· Mads Jørgensen: Drengelandshold, herrejunior (sammen med Linus Mernsten), talenttræning i Brøndby.
· Mattias Översjö: assisterende træner for herrelandsholdet, spillervejledning og sparring U21 herrer