EM for Hold 2021 er slut for denne gang, hvor det blev en fantastisk afslutning med bronzemedaljer til Danmark. Det var det bedste danske resultat i mange år. Det var en ren fornøjelse at se på fra sidelinjen, hvordan spillerne stod og bakkede hinanden op i medgang og modgang. Grundet det gode danske resultat, kvalificerede Danmark sig til Hold VM.

Som delegeret traf jeg en del interessante mennesker, som på den lange bane kan gavne Danmark. Der var flere møder i ETTU, NETU og i Gender Equality Committee.

Yderligere blev der afholdt en kongres i ETTU i forbindelse med afholdelse af EM for Hold. På kongressen var der et spændende punkt på dagsorden. Der skulle nemlig stemmes om, en præsident fra ETTU må vælges ind som vicepræsident i ITTF. Meget talte imod, at det skulle stemmes igennem, da det vil betyde, at magten bliver centeret og kommer på færre hænder. Europa var det eneste sted, hvor der er en hindring i lovene, men blev punktet enstemmig stemt igennem.

Dog er det langt fra sikkert, at de kontinentale præsidenter kommer til at sidde i ITTU, da der allerede nu ligger et bud om, at alle de kontinentale præsidenter skal have samme mulighed for at komme til at sidde i en slags rådgivende organ til ITTF i stedet for direkte i bestyrelsen.

NETU er i gang med at forny lovene omkring konstellationen af NETU. NETU vil fremover være mere proaktiv på udviklingen og stå sammen omkring træningslejre, coach seminar og konferenser mv. Håber vi, at I vil bakke op omkring disse ting.

Ligeledes stod evalueringen af Superweek på programmet, hvor Magnus Mallander havde bidraget med yderst relevante ting, som blev taget godt imod. NETU besluttede, at Superweek skal fortætte. Jeg drømmer om, at Danmark skal byde ind som vært i 2023.

Et af de helt store politiske spørgsmål, som blev diskuteret på alle de uformelle møder, var WTT-systemet og den uretfærdighed/uanstændighed, der i det nye system.

(I en tidligere artikel er følgende beskrevet; WTT-modellen medfører, ud fra vores perspektiv, at det næsten bliver umuligt for europæiske bordtennisspillere at bevæge sig med samme hast, som de asiatiske spillere, op ad verdensranglisten. Og der er langtfra samme økonomiske midler til spillerne i Europa som i Asien).

Der er ingen tvivl om, at Europa ville stemme imod i dag, hvis de kunne. Der arbejdes hårdt fra ETTU om at ændre tingenes tilstand, men ved ikke, om der er lydhørhed igennem til WTT-systemet.

En stor tak til værterne fra det rumænske forbund, som afholdte et fantastisk arrangement trods crovid-19. Alt spillede, lige fra mesterskabs afvikling til halfaciliteter, transport og mad.

 

Betina Koefoed, Næstformand i BTDK