For at få den rigtige slutstilling måtte vi flytte nogle af kampene fra de indledende puljer til slutpuljerne. Ved opgørelsen af spillernes rating, har det medført, at nogle lørdagskampe er blevet registreret som spillet om søndagen. Herved er der sket nogle små fejl, da der foretages ratingberegning hver dag.
Vi har gennemgået alle kampe og evt. fejl. Vi oplever ikke, at der i Hr. Junior, Dame U21/junior og Pige-rækkerne er afvigelser, der ændrer på spillernes placering på ratinglisten.

I Drenge-rækken har vi lavet en helt ny præcis udregning og har fundet mindre afvigelser. 5 spilleres ratingtal ændres ikke. De øvrige 7 spilleres ratingtal korrigeres med hhv. +8, +2, +1, -2, -2, -3 og -6 point. Korrektionerne vil fremgå af ratinglisten pr. 19. august 2021.