En endelig afgørelse af sagen kan forventes i starten af september, eller ganske få dage før holdturneringen starter. Det er helt urimelige vilkår og uanstændigt for alle parter og deltagende hold.

Appeludvalgets afgørelse medfører at Virum deltager i Bordtennisligaen for damer i sæsonen 2021-2022. Som følge af det urimeligt lange sagsforløb, accepterer Turneringsgruppen Appeludvalgets afgørelse, men ikke præmisserne herfor. Ankesagen behandles fortsat hos DIF og vi afventer en afgørelse i starten af september. Turneringsgruppen kan, så længe sagen behandles, naturligvis ikke redegøre for sagens detaljer eller kommentere på de mange spørgsmål sådan en sag rejser på de sociale medier.

Vi kan dog meget kort oplyse om ét af sagens helt principielle punkter, nemlig dispensationer i forhold til §1 stk. 3.

Èn af formålsparagrafferne i Turneringsreglementet beskriver følgende: Afvikling af holdturneringen skal ske på ens vilkår for alle klubber og spillere og på bedste sportslige måde. Fortolkning af bestemmelserne sker med dette for øje. Når der gives dispensation til en klub, ændres vilkårene for deltagelse for denne ene klub i forhold til resten af klubberne i rækken. Afvikling af holdturneringen sker nu ikke på ens vilkår for alle deltagende hold. Èt af de helt principielle spørgsmål i sagen er dilemmaet mellem ”ens vilkår”, muligheden for at give dispensation og det frie skøn. Sagen indeholder naturligvis andre detaljer, som vi ikke kan redegøre for her.

Af hensyn til fremtidige udgaver af Turneringsreglementet og afvikling af holdturneringen, har en afklaring af ovenstående spørgsmål meget stor betydning, og er af ekstrem vigtighed for Turneringsgruppens fremtidige arbejde. Når sagen har nået sin endelige afgørelse, forventer Turneringsgruppen at redegøre for flere af sagens principielle spørgsmål og detaljer.

Turneringsgruppen håber på forståelse fra alle parter som er direkte eller indirekte berørt af denne sag.

Appeludvalgets afgørelse medfører, at Virum nu endegyldigt deltager i Bordtennisligaen for damer i sæsonen 2021-2022.