Vi ønsker at bidrage til at alle aktører til DM er så velforberedte som muligt. Derfor dette lille skriv om nogle punkter, der erfaringsmæssigt har vist sig at give anledning til usikkerhed.

 • Vær klar ved bordet til den oplyste tid. Man kan kvalificere sig til en sanktion ved at møde for sent.
 • Modstandere i en single- eller doublekamp skal være iført trøjer, der er af tilstrækkelig forskellig farve, således at de let kan skelnes fra hinanden af tilskuerne.
  ○ Aftal meget gerne med modstanderen inden kampen. Når der stilles om til spil på fire borde lørdag middag, afklares spørgsmålet
  ○ Fredag aften og lørdag formiddag vil der blive anlagt en lidt mere afslappet holdning til spørgsmålet om trøjefarve. Dog ser vi gerne at man viser hensynet over for tilskuere og tilstræber forskelligheden.
  ○ Hvis der streames fra alle kampe, vil kravet være signifikant forskel på spillernes/parrenes trøjefarve.
  ○ Et doublepar fra samme klub, skal være iklædt samme farve trøje. Reklamer må gerne være forskellige.
 • Det er ikke muligt at gennemføre procedurerne med et Call Area.
  ○ Det vil blive gennemført batkontrol ved bordene.
  Er der brug for det har vi måleure osv i beredskab.
  ■ Er det nødvendigt med en nærmere kontrol, vil denne blive udført efter kampen, som “Post Match Control”.
  ■ Kan battet ikke godkendes ved batkontrollen efter kampen, bliver spilleren taberdømt. Og sanktioner gennemføres i henhold til gældende disciplinærbestemmelser.
  ○ Især med hensyn til valg af trøjefarve, beder vi mindeligt om, at I som spillere
  har aftalerne på plads i god tid inden kampen, så vi undgår forsinkelser i
  forbindelse med lodtrækning og trøjeskift.
  ■ Kan taberen af en eventuel lodtrækning ikke opfylde kravet til trøjefarve, kan en diskvalifikation fra kampen blive resultatet.
  ○ Bolde kan IKKE testes/vælges ved spillebordet.
  ■ Har man interesse i at vælge, så henvend jeg gerne lidt før kampen til en dommer eller Overdommer, så får vi styr på den detalje også.
 • Der tillades kun een coach pr spiller eller par. Dog ved doublepar med spiller fra forskellige klubber vil der være tilladt to.
 • Spilleren udpeger/navngiver coachen i forbindelse med den indledende procedure til kampen.

Se tidsplanen for senior DM 2021 her

 

Med venlig hilsen
Overdommerne
Olav Lage og Allan Sørensen