Der er nu blevet spillet holdkampe i ca. en måned og det overordnede indtryk er, at ”det går rigtigt godt”.

Frem til d.d. er der afviklet og kontrolleret 716 seniorholdkampe, og dermed 7710 individuelle kampe for 2078 spillere. Antallet af holdkampe stiger hurtigt og i f.eks. uge 47, er der planlagt ikke mindre end 398 holdkampe. I mindre end 15 tilfælde er der foreløbig udstedt en bøde for overtrædelse af turneringsreglementet. Det vil sige en alvorlig fejl i ca. 2 ud af 1.000 individuelle kampe. Det kan klubber, klubledere og spillere være godt tilfredse med. Efter to lange nedlukninger og nye reglementer, som kun havde været i brug i korte perioder, havde Turneringsgrupperne nok lidt bekymringer og frygtede, at situationen kunne være langt værre. Stor ros til alle.

Der er dog stadig plads til forbedringer på flere områder. Turneringsgrupperne har i visse situationer været lidt tilbageholdende med at udstede bøder for visse overtrædelser, idet vi alle lige skal i gang efter to nedlukninger. Det gælder også for Turneringsgrupperne.

 

På følgende områder bedes klubberne øge fokus:

  • Tegning af licens forud for deltagelse i holdkampe og stævner. Turneringsgruppen har næsten dagligt prikket til den dårlige samvittighed overfor i alt 50+ klubber, som ikke havde løst licens til deres spillere før en holdkamp eller et stævne. Det syntes ikke rimeligt i betragtning af, hvor let det er at løse licens, og TG samt sekretariatet skal bruge mange ressourcer på at kontakte klubber og følge op på betalingen. Nu starter holdkampe for ungdomshold, og klubberne bedes have fokus på at løse licens for disse spillere før holdkampen starter. Det er så ærgerligt at få et fakturagebyr på 30 kr. for en spiller, som reelt er gratis.
  • Indtastning af holdkampe. Turneringsgruppen presser hårdt på for, at de afviklede kampe bliver indtastet samme dag. Årsagen til dette, er ikke at genere klubberne. Selv om antallet af bøder er ganske begrænset, har der været adskillige andre situationer, som kunne lede til en egentlig fejl, hvis de ikke blev håndteret i tide og korrekt. Turneringsgruppen har i en lang række tilfælde hjulpet og vejledt klubberne med at finde acceptable løsninger, som ikke medførte ulovlige opstillinger og tilhørende bøder. Det er dog ikke alt, som kan ændres til en lovlig opstilling. Hvis en kamp ikke er indtastet til tiden, er det ikke sikkert, at der efterfølgende kan finde ressourcer til at hjælpe/vejlede klubberne, da nye kampe dagligt presser på.
  • Regler for kampflytninger følges ikke stringent i alle regioner, når det gælder seriekampe, dog håndteres de ens indenfor hver region. I stedet for at uddele bøder, har Turneringsgruppen i første omgang brugt ressourcer på at forklare reglerne på området og med fokus på, at kampene bliver flyttet på Portalen. På dette område, har vi brug for en fælles indsats.
  • Klubskifter og karantæne. En del spillere har skiftet klub efter tilmeldingsfristen for holdturneringen. Flere klubber har tilsyneladende glemt, eller er ikke opmærksomme på, at de pågældende spillere får én måneds karantæne.

 

Til nørderne vender vi tilbage med lidt mere statistik. Det sker formentlig ved afslutningen af første turneringshalvdel. Det forventes, at der frem til jul skal afvikles omkring 2.150 senior holdkampe og mindst 23.000 individuelle kampe, og mindst det samme antal i anden turneringshalvdel – og hver eneste af disse kampe kontrolleres i forhold til de specifikke regler, som gælder for netop den kamp.

 

Turneringsgruppen