Status på tilmelding af hold og ledige pladser for sæsonen 2022-2023

 

Afgørelse i klagesag omkring nedrykning

Appeludvalget (AU) har truffet en afgørelse i spørgsmålet omkring nedrykning fra 1. division. AU har stadfæstet TG’s beslutning om hvem der rykker op og ned. Klager har nu en periode på fire uger, hvor det er muligt at anke afgørelsen til DIF. Op- og nedrykning er dermed stadig med forbehold for en eventuel afgørelse ved DIF.

 

Ledige pladser i sæsonen 2022-2023

  • Galten har meddelt at de trækker holdet fra 2. division.
  • TG Bornholm har meddelt at Bornholm takker nej til oprykning i 3. division.

 

Dette medfører at der foreløbig er

  • En ledig plads i 2. division herrer. Oprykningsberettigede hold fra den kommende 3. division kan ansøge om den ledige plads.
  • En ledig plads i 3. division herrer. Oprykningsberettigede hold fra den kommende Jyllandsserie, Fynsserie og Østserie kan ansøge om den ledige plads.

 

Ansøger et hold fra 3. division om den ledige plads i 2. division, og holdet tildeles pladsen, giver dette naturligvis endnu en ledig plads i 3. division.

 

Betingelser for ansøgning og udvælgelse af ansøgte hold fremgår af Turneringsreglementet § 21 stk. 5.

Ratingopdateringen fredag d. 27. maj 2022 vil være afgørende i vurderingen. Nye udenlandske spillere, som er anmeldt og oprettet på portalen senest d. 31. maj 2022, vil ligeledes indgå i vurderingen.

 

  • 21 stk. 5.2: Ledige pladser som følge af afmelding

Ledige pladser som følge af at en klub afmelder deres deltagelse i den kommende sæson kan, jævnfør § 21 stk. 6, besættes i forbindelse med holdtilmeldingen. Beslutter Turneringsgruppen, at en ledig plads skal besættes, sker det efter følgende procedure:

  • Hold i den umiddelbart lavere division eller serierække, i den kommende sæson, orienteres om, at der kan tilbydes en ekstra oprykningsplads.
  • Interesserede klubber fra den umiddelbart lavere division eller serierække anmelder herefter et hold med fire navngivne spillere, som forventes at udgøre holdet i den efterfølgende sæson.
  • Holdet med det højeste samlede ratingtal tildeles den ledige plads.
  • De fire anmeldte spillere, på det hold som tildeles den ledige plads, er i den kommende sæson forpligtet til at spille mindst 1/3 af det pågældende holds samlede antal holdkampe i hhv. grundspil og op-/nedrykningsspil. De pågældende holdkampe fordeles ligeligt mellem grundspil og op-/nedrykningsspil.
  • Hvis en klub ikke efterlever dette, vil Turneringsgruppen idømme klubben en bøde på 2.000 kr. pr. spiller, som ikke har overholdt dette kriterium, medmindre klubben kan dokumentere, at den pågældende spiller er stoppet (ingen registrerede kampe på andre hold eller stævner hverken i Danmark eller udlandet) eller har været langtidsskadet (her kan Turneringsgruppen kræve lægeattest).

 

Ansøgning om ledige pladser sendes til kimholm.pedersen@sweco.dk. Ansøgning skal være modtaget senest d. 31. maj 2022.

 

Oplyses supplerende holdtrækninger først d. 31. maj 2022, vil dette ikke medføre ændringer i forhold til tidsfrister ved klubskifter og B-licenser.

 

Turneringsgruppen