Jonathan Groth i kamp i Champions League i Düsseldorf i december 2020. Foto: ETTU.

Folketinget har vedtaget en hastelov, der vil betyde, at man skal gå i 10 dages isolation og lade sig teste ved indrejse til Danmark – tidligere var der tale om en anbefaling. Elite og professionel idræt, herunder klub- og landshold, vil være en af de få undtagelser fra de nye stramme krav.

Udenrigsministeriet har i et stykke tid frarådet rejser til hele verden, der nu er i kategori ’rød’. Hidtil har der ikke været tale om et udrejseforbud, men om en anbefaling om at rejse medmindre det er strengt nødvendigt. Det ændres med den nye hastelov som nu er vedtaget.

Når den nye lov træder i kraft, vil rejser til udlandet med meget få undtagelser medføre krav om test og 10 dages karantæne ved indrejse til Danmark. Karantænen kan brydes ved negativ PCR-test foretaget tidligst på 4. dagen efter hjemkomst.

Hvad betyder det for den professionelle idræt og eliteidræt?

Via politisk arbejde er det sikret, at anerkendelsesværdige formål i den nye lov fortsat er undtaget krav om karantæne/isolation efter indrejse til Danmark, men antallet af formål er indskrænket væsentligt.
Med blandt undtagelserne er det over weekenden lykkedes 1) at bibeholde undtagelserne for professionel idræt og 2) – som noget nyt – sikre at også ikke prof. eliteidræt, der er omfattet af bekendtgørelsen (klik her) for professionel idræt (kap. 4, stk. 4) fx landshold. mv., omfattes af undtagelserne. Dvs. følgende:

– Danskere, der rejser ud/hjem for at deltage ved EM, VM, OL og kvalifikation til disse samt ved deltagelse i World Cups, Champions League eller lign. (Se yderligere her)
– Udenlandske professionelle/eliteatleter og klubhold, som skal ind i Danmark for at spille vigtige kampe (Se yderligere her)
– Udenlandske landshold, som skal spille vigtige kampe eller deltage i vigtige turneringer på dansk jord (Se yderligere her)

Det centrale er, at der er sikret fortsat undtagelser for idrætten generelt, og det er lykkedes at udvide disse undtagelser til også at gælde eliteidræt generelt, således at fx landshold og ikke-prof. eliteatleter nu også er omfattet.

DIF opfordrer til omtanke og forsigtighed

DIF opfordrer alle forbund og foreninger/klubber til forsat at udvise omtanke og kun sende/modtage atleter, klubber og landshold, hvor det er nødvendigt. Ovenstående ændrer ikke ved DIFs generelle anbefalinger:

DIF opfordrer fortsat til, at alle atleter ved indrejse til Danmark går i isolation, og på 4. dagen får foretaget en PCR-test og først bryder isolationen ved et negativt testresultat.

Rejser bør i øjeblikket som udgangspunkt kun overvejes for atleter, der er omfattet af bekendtgørelsen for professionel idræt, og som skal deltage ved EM, VM, OL og kvalifikation til disse samt ved deltagelse i World Cups, Champions League eller lign. Hertil kommer også træningslejre af afgørende betydning for f.eks. OL-forberedelser eller lign., som ikke kan gennemføres i Danmark, eks. på grund af vejret.

Ved såvel ind- og udrejse bør det desuden være med i overvejelserne, hvem de øvrige deltagere til den pågældende begivenhed er. Er der mange fra fx Storbritannien og Sydafrika, hvor mutationerne er meget udbredte, bør man kraftigt overveje sin deltagelse. Risikobilledet kan se anderledes ud ved deltagelse fra andre nationer. I det hele taget skal rejser til Storbritannien og Sydafrika undgås.

Der opfordres desuden til, at atleterne som minimum overholder alle de nuværende danske corona-forholdsregler om smitteforebyggende adfærd under opholdet i udlandet.

Ikrafttræden

Selve loven er vedtaget, mens den konkrete dato for ikrafttræden ikke er på plads, da loven først skal stadfæstes hos Dronningen, og der derefter skal udstedes en egentlig bekendtgørelse. Men forventeligt sker det indenfor få dage, og – med forsigtigt forbehold for evt. mindre justeringer i en endelig bekendtgørelse – kan man derfor allerede nu forberede sig på og agere efter ovenstående.

Forfatter: DIF
Kontaktperson: Carsten Egeholt
Kontaktperson tlf.: 27 26 06 09
Kontaktperson e-mail: carsten.egeholt@bordtennisdanmark.dk