Udviklingsprojektet Det’Batter – udviklingsmiljøer for tweens er et samarbejde mellem DBTU og DIF.

Hvad er tweens? Tweens er en betegnelse for den gruppe af børn, der befinder sig mellem barndom og teenagertiden. Begrebet er forholdsvis nyt, men aldersgruppen mellem 8-12 år har tydelige fælles karaktertræk, som er undersøgt og tydeligt beskrevet også i forhold til idrætsdeltagelse.

Hvorfor er tweensgruppen interessante for bordtennis? Aldersgruppen 8-12 år er interessant for bordtennis fordi en frafaldsanalyse fra foråret 2013 viste, at bordtennis ofte bliver fravalgt i en alder af 10 år. Det er tidligere end den hidtidige antagelse om, at spillerne fravælger bordtennis når de når teenageralderen og får andre interesser….som f.eks. piger, som bordtennissporten på nuværende tidspunkt ikke kan prale af, at tiltrække.

Hvorfor har DBTUinteresse i, om der findes tweens i min klub? Det skyldes at DBTU og DIF har indgået et samarbejde om, via viden om tween gruppens karaktertræk at tilbyde klubberne mulighed for at tilpasse deres træningstilbud, så flere bordtennisspillere – piger som drenge, bliver i sporten også efter at de er fyldt 10 år.

Hvad er klubbensudbytte? En høj frafaldsprocent bland ungdomsspillere har indflydelse på langt mere end antallet af medlemmer. Mange klubtrænere kender til, hvor demotiverende det føles når en spiller, som man gennem længere tid har arbejdet med pludseligt uden at angive en grund vælger at holde op. Den følelse bliver forstærket for hver gang en spiller falder fra og derfor fortæller klubber ofte om trænere, der har mistet lysten til trænergerningen, fordi de er blevet fanget i en ”ond og demotiverende spiral”, hvor alle deres forventninger om at gøre en forskel hele tiden brydes og de må starte forfra med nye spillere. Hovedparten af bordtennisklubberne i Danmark er så små, at det får indflydelse, hvis bare en enkelt træner mister motivationen og ofte kan det føre til, at hele klubbens ungdomsarbejde sejler eller nedlægges. Hvilket de fleste med et stort bordtennishjerte begræder, da det betyder at færre børn får mulighed for at få fantastiske oplevelser med bat og bold.

Hvordan gør vi bordtennis interessant for tweens? Der er ingen tvivl om, at handlemuligheden for at øge fastholdelsen af ungdomsspillere er placeret i klubberne og mere specifikt hos ungdomstrænerne. Men det kan være meget svært at handle alene og specielt at handle alene, når man føler at alt allerede er afprøvet. Derfor er projektets hovedformål, at tilbyde sparring til klubtrænerne, så de i samarbejde med en trænerudvikler kan vende og dreje forskellige løsningsmuligheder for, hvordan træningen af de 8-12 årige kan foregå i netop jeres klub, så den opfylder de ”krav” som den krævende og garvede tweensforbruger har til meningsfyldt idrætsdeltagelse.

Hvad gør vi helt konkret? Først og fremmest kræver det lyst og vilje til at forsøge noget andet end det vi plejer i forsøget på at ændre på resultatet. Dernæst kræver det, at klubben og trænerne er indstillet på, at give en trænerudvikler for DBTU og Lokalunionerne adgang til klubbens træning, spillere og faciliteter i fire træninger af 1½-2 timers varighed i løbet af en enten efterårs- eller forårssæsonen. Klubtrænerne skal være indstillet på, at det stadigt er dem, der har ansvaret for træningen, mens trænerudvikleren kommer med konstruktive løsningsforslag til, hvordan træningen også kan organiseres, så der kommer fokus på, at alle spillere, uanset niveau oplever at træningen er relationsskabende, udviklende og sjov.

Kan alle være med og hvornår kan vi gå i gang? Næsten med det samme – DBTU søger netop nu de 15 første klubber, der har lyst til at indgå i projektet ”Det batter – udviklingsmiljøer for tweens”, men i alt 90 klubber kan frem til sommeren 2018 få glæde af tilbuddet. Klubberne bliver udvalgt efter geografi, da det er væsentligt at den trænerudvikler, der tilknyttes klubben har et lokalkendskab. Der er ansøgningsfrist til anden bølge den 1. november 2015 og herefter halvårligt med frist henholdsvis 1. november og 1. juni.

Hvem er trænerudvikler for DBTU og Lokalunionerne? DBTU og Lokalunionerne har oprettet et korps på 15 trænerudviklere fordelt over hele landet. Korpset har været samlet på uddannelsesdage, hvor de er blevet forsynet med viden om målgruppen tweens og hvor deres erfaringer som trænere er bragt i spil for at tilpasse den teoretiske viden til bordtennis virkeligheden. Trænerudviklernehar desuden udarbejdet træningspas som klubtrænerne enten kan bruge direkteeller som inspiration til træningen i klubben.

De 15 trænerudviklere er:

BBTU: Henrik Brandt

FBTU: Claus Arnsbæk, Ole Bay Jensen og Rasmus Klein-Døssing

JBTU: Thomas Olsen, Morten Kranker, Michael Jørgensen, Simon Rokkjær, Simon Nykær-Fischer

ØBTU: Markus Mikkelsen, Mads Schiellerup, Niels Christoffersen, Victor Lynge, Yael Schade, Magnus Jørgensen

Hvem kan jeg kontakte for mere information? Du er altid megetvelkommen til at kontakte DBTUs udviklingskonsulent Annette Westermann på mail eller telefon eller booke et klubbesøg for det personlige møde.

Annette Westermann: annette.westermann@dbtu.dk eller43 26 21 17

Du kan også læse projektansøgningen her og se informationsmaterialet, der er tilgængeligt via dbtu.dk her

Kontaktperson tlf.: 43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: annette.westermann@dbtu.dk