Tilmeldingsfristen til DT-rækkerne udløber tirsdag d. 1. juni 2021. Det går meget trægt med tilmelding i ungdomsrækkerne.

I Pigerækken er kun tilmeldt 6 hold – alle fra Sjælland.

I Drengerækken er kun tilmeldt 6 hold – alle øst for Lillebælt.

I juniorrækken er det lidt bedre. Der er pt. tilmeldt 10 hold – 7 hold fra Sjælland.

Turneringsgruppen har fået et par tilbagemeldinger fra klubber, som har givet udtryk for at de meget gerne vil deltage, men som følge af situationen og en nært forestående sommerferie, har udfordringer med at kontakte spillere, forældre og koordinere med naboklubber. Turneringsgruppen har derfor besluttet at tilmeldingsfristen til ungdoms-DT udsættes til søndag d. 29. august 2021. Det sætter naturligvis pres på Turneringsgruppen i forhold til planlægning, men den udfordring er vi klar til at løse.

Vi mangler i den grad hold vest for Storebælt. Foreløbig er kun 2 klubber repræsenteret vest for Storebælt. Det må kunne gøres bedre.

Holdstørrelsen er sat ned fra 4 spillere til 3 spillere, og samtidig er antallet af hold faldet.

Ved at udsætte tilmeldingsfristen for ungdoms-DT, rokker dette naturligvis ved frister for klubskifter og B-licenser.

I forhold til deltagelse i seniorkampe fastholdes termin for klubskifte og B-licens til d. 31. maj 2021.

I forhold til deltagelse i ungdoms-DT er Turneringsgruppen naturligvis indstillet på at finde løsninger, så også de hold som endnu ikke har tilmeldt sig, også kan finde spillere.