Bordtennis Danmark har internt og i samråd med lederne i Hillerød Bordtennis haft en del snak omkring afviklingen af året turnering. Corona-situationen og forskellige restriktioner ændrer sig løbende – og mener vi selv, at vi kan afvikle et så relativt stort stævne på sikker vis.

Vores konklusion er, at vi gør hvad vi kan, og derfor tror vi klart på det. Så der bliver Ungdoms Top 12 i januar 2021. Hvilke tilpasninger vi laver i spillehallen, i opvarmningshallen, omkring tilskuerer og coaches samt frokost og overnatning mv. – alt det kommer senere. Planen er selvfølgelig en del opdelinger, så grupperne ikke blandes, og smitte undgås.

Sæsonen har været meget anderledes for os alle, og derfor har vi måtte revidere i det kendte Top12-koncept. Vi har således f.eks. ikke afviklet det sædvanlige Kval. Top 12.

Bordtennis Danmark har derfor med kort varsel nedsat en adhoc-gruppe med ansvaret for langt det meste omkring Ungdoms Top 12. Der arbejdes selvfølgelig tæt sammen med lederne i Hillerød. Gruppen består af Victor Lynge, Hvidovre, Claus Arnsbæk, OB og turneringsgruppen samt Lars-Henrik Sloth, Viborg og BTDK-koordinator.

Adhoc-gruppen har fastsat følgende retningslinjer for årets Ungdoms Top 12.

1. Ungdoms Top 12 er åben for alle spillere, der har løst BTDK-licens senest 12. december.
2. Ungdoms Top 12 afvikles i de 6 velkendte rækker, med 12 spillere i hver række.
3. For at blive udtaget skal spillere have spillet min. 8 rating-tællende kampe pr. 13. december.
4. Udtagelserne af spillere og reserver vil følge spillernes placering på ratinglisten.
5. Det er den officielle BTDK-ratingliste pr. 17. december, der bruges til udtagelserne.
6. Alle spillere deltager i egen årgang. Puslinge kan deltage hos yngre drenge og yngre piger.
7. Spillere, der ikke opfylder ovenstående om bl.a. min 8 kampe, kan søge dispensation. Begrundet ansøgning skal være BTDK i hænde senest lørdag d. 12. december. Dispensationansøgning sendes til lhsloth@bordtennisdanmark.dk
8. Udtagelserne offentliggøres på “bordtennisdanmark.dk” fredag den 18. december.
9.  Tilmelding skal via bordtennisportalen senest søndag d. 3. januar. Afbud meddeles pr. mail til lhsloth@bordtennisdanmark.dk senest 3. januar.

Som skrevet tidligere, så vil der senere komme nærmere info om selve afviklingen og de forbehold, som vi tager i fht. corona. Det er også klart, at disse retningslinjer kan blive ændret med kort varsel. Med alt ovenstående i baghovedet, så håber vi på et godt Ungdoms Top 12 med mange seværdige kampe, gode bolde og god stemning ved bordene samt hos trænere, ledere og forældre.

Forfatter: Lars-Henrik Sloth, Camp og Eventkoordinator
Kontaktperson tlf.: 60 66 77 00
Kontaktperson e-mail: lhsloth@bordtennisdanmark.dk