Referat for bestyrelsesmøde den 14.4.21

Deltagere: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Peter Sundbæk, Torben Pedersen, Betina Haagensen, Klaus Dam. På skype deltog Ahn Lykke Pedersen.

Mødeleder var Betina Haagensen.

 

 1. Opfølgning på sidste møde. (Betina H)

Anders følger op og færdiggør introduktionsskrivelse vedr. bestyrelsesarbejdet, som efterfølgende offentliggøres på sociale medier sammen med årsmødeindkaldelsen.

 

 1. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Anders: orienterede om, at der er to formandskandidater til formandsposten i DIF. Der vil være valgmøder forud for valget, og på den baggrund vil BTDK’ repræsentant træffe beslutning om, hvilken kandidat, som BTDK vil give sin støtte. Hvordan samarbejdet med DGI skal udvikle sig i fremtiden, afgøres gennem en dialog med DGI de kommende måneder.

Betina K: Der er møde i NETU i morgen. Det internationale samarbejde er på dagsorden.

Ahn: Har deltaget i vækstteam møde i KBH, hvor der blev drøftet genåbning og fælles opstarts aktivitet til august indenfor vækstteamet klubber.

Torben: Der en god dialog i gang med Faaborg-Midtfyn Kommune, og det er aftalt, at BTDK deltager på en konference i Faaborg-Midtfyn med deltagelse af politikere, Topledere og forskere om fremtidens sundhedsindsatser i kommunen.

Peter: Der er NETU møde i morgen, hvor der er lagt op til debat pga. den internationale situation.

Der er retssag på vej i ITTF, Præsidenten har stævnet ITTF’ bestyrelse i forbindelse med etableringen af den nye turneringsorganisation WTT:

Nye datoer for NETU-mesterskaber, men de er ikke på plads endnu.

DT-Bordtennisliga damer, hold i rækken næste år er meldt ud til de implicerede klubber. Der vil i næste sæson, som det ser ud nu være et hold mere i rækken.

Betina H: Der har været en dialog med dommerne, der arbejder på, at der kommer dommere/overdommer til finalespillet både for damer o herrer.

Klaus: Revidering af BTDK’ love kommer som et selvstændigt på senere.

 

 1. Intro til Tamago – læs vedhæftede dokument (ML ca. 17,15 – 17,30)

Dan Jakobsen deltog på teams i 15 min, og forklarede om ”Tamago” aktiviteten, der har potentiale til at blive en stor fremtidig satsning i BTDK. Tamago er en ”færdighedsaktivitet”, hvor man først og fremmest konkurrerer mod sig selv. Bestyrelsen var tilfredse med præsentationen og gav mandat til at udvikle videre på ide og materiale evt., så det kan præsenteres for klubberne på det kommende årsmøde. Tamago handler i korte træk om forskellige typer af aktivitetskategorier, som skal udbydes i klubber og til stævner og events, hvor det gælder om at samle Tamagoer (mærker/badges) ved at vise færdigheder i aktiviteten. Det skal bygges ind i apps eller anden teknologi, så er bliver nemmere at administrere og følge med i for klubber og medlemmer.

 

 1. Budgetopfølgning (AM)

Der er en stor positiv budgetafvigelse i 1. kvartal som følge af manglende mulighed for gennemførelse af planlagte aktiviteter. Forecast på året viser derimod et underskud, som forventes at være ca. 200.000 større end det budgetterede. Det skyldes mindre indtægter som følge af den planlagte reduktion af turneringsgebyrer for sæson 2021/2022 og et ønske om at fastholde de planlagte aktiviteter. Bestyrelsen gav opbakning til budgetafvigelsen. Der er et ønske om at intensivere post-Corona vækstinitiativer og aktiviteter for og med klubberne. Bestyrelsen mener at dette er fuldt økonomisk forsvarligt med baggrund i tidligere års konsolidering af egenkapitalen og Anders bekræftede på spørgsmål fra Klaus at der er likviditetsdækning herfor.

 

 1. Status strategiaftale (BK og ML)

BTDK er i fuld gang med den afsluttende spurt frem til at kunne aflevere strategiaftale til DIF senest 1. maj. Styregruppen får tilsendt første udkast i den seneste DIF skabelon i næste uge. De fire spor der arbejdes med i strategiaftalen er 1. Klubudvikling, 2. Træner- og talentudvikling, 3. Bordtennis – Vejen til mental og fysisk sundhed., 4. Digital infrastruktur og kommunikation.

 

 1. Forberedelse af Årsmøde. (AM + ML)

Sekretariatet forbereder årsmøde materiale, og der udsendes snarest invitation til årsmødet til BTDK’ klubber.

 

 1. Orientering fra direktøren. (ML)

BTDK har haft møde med DGI vedr. samarbejdet fremadrettet. Der ønskes en præcision af samarbejdsflader, der ikke kun bør handle om turneringsafvikling men også om udviklingsaktiviteter.

 

 1. Pigeprojekt (ML og BK)

Det er aftalt at følge op på den potentielle ansøgning om et pigeprojekt til Nordea fonden til maj.

 

 1. Governance (KD)

Der har været mellem arbejdsgruppe og referencegruppen omkring revidering af BTDK’ love. Det har været et meget konstruktivt stykke arbejde, der er gjort. Der mangler få detaljer, så er arbejdet klart som lovforslag til årsmødet.

 

 1. Ungdoms DM (KD)

Ungdoms DM er udsat til første weekend i oktober.

 

 1. Ungdoms DM – læs vedhæftede dokument (ML)

 

 1. Bestyrelsen drøftede indkommet henvendelse fra ungdomslandsholdsansvarlig om ændring af kravene for deltagelse ved Ungdoms DM, således at ikke-danske statsborgere vil kunne deltage ved DM, hvis de opfylder bestemte tilknytningsbetingelser. Disse betingelser kunne læne sig op af ETTU’s regler for deltagelse ved ETTU mesterskaber. Bestyrelsen valgte efter en længere debat at fastholde de nuværende regler med krav om dansk statsborgerskab for deltagelse ved dansk mesterskaber. Forslaget blev således afvist   

 

 1. Medlemstal (ML)

Der er en tilbagegang på ca. 10% af medlemmer. Det skyldes i stor grad Corona pandemiens begrænsninger for, at klubberne kan tiltrække og fastholde medlemmer. Den strategi som BTDK har arbejdet med det sidste år, er stadig svaret på BTDK’ medlemsudfordringer, og uanset hvad, skal vi sætte massivt ind med aktiviteter og indsatser, så snart Coronaen tillader det.

 

 1. Status på forberedelserne af bordtennis Festivalen sidste weekend i september. (ML)

Der er lavet et super godt forarbejde allerede, vi er næsten klar med programmet, og vi er ved at være klar til at køre den første kampagne rettet mod klubber og ungdomsmedlemmer.

 

 1. Omlægning af ratingsystemet – oplæg udsendes senest den 13-04-21 (ML)

Det blev i stedet et mundtligt oplæg fra Claus Arnsbæk over teams, der havde talt med en lang række trænere og ledere om deres syn på rating systemet. Det vi havde ønsket at undersøge, var i hvilket omfang ratingsystemet opleves at fremme eller hæmme glæden ved at spille bordtennis. Der er i brede kredse en overvejende opfattelse af, at rating systemet hæmmer børn- og unges glæde med bordtennisspillet, og det samme gælder også i stort omfang andre aldersgrupper. Rating fokuserer på resultater, om man taber eller vinder og ikke på at have det sjovt, hvilket synes at have stor betydning for bordtennissportens evne til at fastholde børn- og unge medlemmer. Tilbagegangen i årtier på ungdomsfronten kan naturligvis ikke alene ligge på ratingsystemet, der er mange faktorer, men ratingsystemet understøtter et mindset med fokus på resultater, som vi ikke ønsker er definerede for glæden ved vores sport. Claus sender analysen til bestyrelsen efterfølgende, og punktet tages på dagsorden igen på et af de kommende møder.

 1. Evt.

 

Næste møde er den 26. maj. Mødeleder er Klaus Dam.