Referat fra bestyrelsesmøde den 16. december 2022

Deltagere: Martin Christensen, Klaus Dam, Anne Diness, Henrik Vendelbo

Afbud: Pia Toelhøj

Mødereferent: Henrik Vendelbo

 

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Referat fra sidst
 3. Situationen uden direktør fra 1. januar
 4. Sukiru status
 5. Økonomi
 6. Diverse orientering fra ITTF topmøde og Årsmøde
 7. Orientering om disciplinærsager
 8. og siden sidst

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  Godkendt
 2. Referat fra sidst
  Godkendt
 3. Situationen uden direktør fra 1. januar
  Drøftet tiden efter 1. januar, hvor der er brug for, at vi opretter en form for daglig ledelse af både sekretariat
  Henrik, Klaus og Anne bemyndiges til at tage ansvaret for at lave overblik og tage den løbende dialog med medarbejderne om den daglige drift og ledelse af medarbejderne.
  Ift. Ny besættelse af stillingen: Her har vi umiddelbart en ambition om at ansætte en ny direktør indenfor nogle måneder. Og at dette sker via opslag.
 4. Sukiru status
  Vi er stadig udfordret på behov for økonomisk indsprøjtning eller total omprioritering af vores indsatser. Vi er i god dialog med Sverige og Norge i forhold til investering derfra. Vi arbejder dog også videre med en plan B ift. egen prioritering.
  Anne og Klaus vender tilbage med bud på forskellige scenarier.
 5. Økonomi
  Klaus oplyste, Klaus oplyste, at der er opstået nogle negative omstændigheder for såvel 2022 som 2023 efter direktørens fratrædelse. Der udestår drøftelse med ledergruppen inden vi kan offentliggøre et budget 2023.
  Endelig beslutning afventer også Sukiru beslutning/prioritering.
 6. Diverse orientering fra ITTF topmøde og Årsmøde
  Henrik orienterede om mødet i Jordan, hvor det desværre ikke lykkedes Spanien at stikke afsted med værtskabet for VM 2025. Det gik til Qatar.
  Der var gode drøftelser med ikke mindst Sverige og Norge om samarbejde på flere områder. Ligeledes gode drøftelser med hele NETU (Nordeuropæisk Bordtennis Union) om fremtidige mesterskaber, politik og udvikling af lokale samarbejder.
 7. Orientering om disciplinærsager
  Klaus orienterede om 2 sager, hvor den ene er afgjort af appeludvalget gående på ikke overholdelse af tidsfrist for behandling af sagen og den anden er Næstved-København-sagen fra Bordtennisligaen, herrer.
 8. Evt. og siden sidst:
  Bestyrelsen håber på god afvikling af den kommende uges DM og møder alle op og ser frem til dialog med de klubledere og spillere der møder op i Roskilde.
  Første runde i pigeligaen er afviklet. Det gik super godt og der er god energi i det nye setup.