Bestyrelsesmøde 20. februar 2023 kl. 19.

Deltagere: Klaus Dam, Anne Diness, Martin Christensen, Pia Toelhøj, Henrik Vendelbo

For referatet: Henrik Vendelbo

 

 1. Status på ledelsen af BTDK v/ Anne, Klaus og Henrik
  Henrik
  :
  Er ikke i Brøndby så meget som det kunne ønskes, men det meste af administrationen kører som det skal. Jeppe er bevilget kursus der kan understøtte rollen som konsulent ude ”i marken”.HV nu blevet oprettet i Danske Bank som godkender af alle udbetalinger.
  Ift. Eliteområdet: Er meget selvkørende og det meste ordnes på mail.

  Anne:
  Pigeindsatsen skrues lige lidt ned, så pigerne ikke ”kvæles”. De vil gerne spille jævnligt, men det skal heller ikke blive for meget.

  Sukiru kører efter planen – Kim kan deltage på kommende bestyrelsesmøde, så vi kan få syn for sagen ift. app’en.
  Der er en hilsen fra bestyrelsen er på vej til udviklerne.

  Events: DM i Gladsaxe 24-26. marts: Der er ved at være styr på det.
  En enkelt dispensationsansøgning om deltagelse modtaget. Vi kan dog med de nuværende vedtægter ikke dispensere, men vil arbejde med en mulig løsning fremadrettet.

  Børneattester – reminder udsendt for alle klubber.

  Alle ansættelseskontrakter gennemgås, så alle opfylder reglerne.

  Klaus:
  Turnering og vækstteamkonsulenter – her er løbende møder – også internt mellem vækstteamkonsulenterne, og det går godt.

  Vi mangler stadig et par vækstteamledere. Jeppe er i gang med at forfølge dette.
  Umiddelbart kan det være oplagt ikke at se det som det højst prioriterede lige nu, da vi er i gang med ansættelse af ny direktør. Også for at se, om konceptet er det rigtige.

 

 1. Økonomi v/Klaus Løbende dialog med Chan – nu er regnskabet 22 færdigt, dog ikke revideret. Resultatet flugter med tidligere udmeldinger om behov for igen at styrke egenkapitalen. Der kommer snart budgetopfølgning for januar.
  Revisionen kommer media marts.
 2. Nyt event-koncept v/Anne
  Anne og Rune arbejder pt. med festival-konceptet og DM. Det kan være via at kombinere flere events. Både store og små events indtænkes. Der kommer snarligt bud på koncept.
 3. Kalenderen, bestyrelsesmøder, andre møder, arrangementer mv. de næste måneder
  HV indkalder til de møder, som tidligere var indkaldt til via ML.
  Herudover DM inkl. møde med ledergruppen lørdag den 25. marts sandsynligvis lige efter frokost.
  HV deltager i DIFs årsmøde 29. april.
 4. Bestyrelsesmedlemmernes ansvar og mandat ift. arbejdsområder v/Henrik 
  Når man har ansvaret for et fagområde, så har man ansvaret for at sikre, at der bliver handlet på det. Det er ikke nødvendigvis bestyrelsesmedlemmets opgave at udføre, men dialogen med administrationen mv. skal sikres, så der kan blive handlet på områderne. Dette gælder særligt PT og MC, da HV, AD og KD i forvejen har løbende dialog med de ansatte.
 5. Ansættelse af ny direktør/leder
  Der er udsendt et udkast, som skal rettes til – alle byder ind senest torsdag den 23. februar. DIF slår det gerne op internt i huset. MC finder ud af, hvordan DIF normalt udsender stillingsopslag.MC, KD og HV tager første del og så drøfter vi videre.
  Det er stadig målet det bliver pr. 1.maj, men måske det først kan nås til 1. juni.

 

 1. Intet til referat