Referat for bestyrelsesmøde onsdag den 26. maj kl. 17.00.

Mødeleder er Klaus Dam.

Deltagere: Anders Mølgaard, Betina Koefoed, Torben Pedersen, Klaus Dam, Ahn Lykke Pedersen, Peter Sundbæk. Afbud: Betina Haagensen

 

1. Opfølgning på sidste møde. (Klaus Dam)

Referat fra sidste møde taget til efterretning, ingen yderligere kommentarer

 

2. 5 minutters orienteringsrunde. (Alle)

Anders: Overværede to medrivende DM-finaler for både damer og herrer. Havde i forbindelse med finalen for herrer en dialog med DIF’ næstformand vedr. muligt brug af Bevæg dig for livet materiale i bl.a. 60+ dialoger med visionskommunerne.

Sundbæk: ikke noget siden sidst

Torben: Dialog med Faaborg/Midtfyn Kommune er fortsat i gang vedr. arrangement for politiske og adm. ledere i kommunen. Lars Bo Kaspersen har sagt ja til at holde oplæg om mental og fysisk sundhed i bordtennis.

Betina K: Ikke nyt siden sidst

Ahn: Har talt med Arnsbæk vedr. rating og portal. Dialogen fortsætter

Klaus: Revidering er BTDK’ love er færdigt og vil blive fremsat som et samlet forslag af lovændringer. Forslaget sendes snarest til administrationen.

TG har underrettet bestyrelsen om verserende sag med Virum, som nu er appelleret til DIF’ appeludvalg. Der afventes svar.

 

3. Budgetopfølgning (AM)

Årsestimatet er fortsat i niveau med det af bestyrelsen tidligere godkendte. Det viser en mindre negativ budgetoverskridelse på ca. 70.000.

 

4. Forberedelse af Årsmøde. (AM + ML)

Bestyrelsen mødes lørdag før årsmødet kl. 16.00 til en sidste forberedelse af årsmødet. Herefter mødes ledergruppen lørdag til middag kl. 18 til socialt samvær.

Bestyrelsen drøftede kandidater til årets leder, årets klub og sølv- og guldnåle. Hvem der bliver de endelige klubber/personer, der indstilles, vil blive besluttet i nærmeste fremtid.

Årsmødet suspenderes når der uddeles hæderspriser, og når udpluk af BTDK’ strategi 2025 præsenteres.

 

5. Orientering fra direktøren. (ML)

  • Administrationen arbejder videre med et forslag til en omlægning af rating systemets anvendelse
  • Administrationen arbejder videre med et forslag til udvikling af U-DM-koncept og top 12 koncept. Koncepterne skal understøttes BTDK’ ønske om et ændret mindset med mindre fokus på resultater og mere fokus på spilleglæde, læring og fællesskaber.

Der udarbejdes forslag som forelægges bestyrelsen inden der trykkes på knappen.

  • Administrationen arbejder fortsat på at digitalisere forbundets legendariske Bordtennisbladet.

 

6. Evt. Ingen punkter under eventuelt.