Referat af bestyrelsesmøde 30. januar 2023 kl. 16:30 – 19:00 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Deltagere: Henrik Vendelbo, Klaus Dam, Anne Diness, Martin Christensen, Pia Toelhøj

For referatet: Henrik Vendelbo

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst og dagsorden
  Godkendt
 2. Drift og ledelse pt.  v. Henrik, Klaus og Anne 45-60 min
  Drøftet den nuværende situation. Der er godt styr på organisationens opgaver, og medarbejdernes kompetencer og vilje er rigtig god, så det skal nok blive godt.
  Økonomien er dog udfordret, jf. nedenfor, så det er nødvendigt med tilpasning i organisationen – dette effektueret d.d.Henrik, Klaus og Anne har fortsat ansvaret for den daglige ledelse i perioden uden direktør. Klaus afgiver på baggrund af de mange ledelsesopgaver ansvaret for dommergruppen til Martin, som tager kontakt til gruppen.
 3. Ny direktør / sekretariatsleder 15 min
  Vi går efter en ansættelse af ny direktør pr. 1. maj 2023. Martin arbejder med stillingsopslaget, som skal offentliggøres senest ultimo februar.
  Ansættelsesudvalg: Martin, Anne og Klaus. Henrik med i 2. samtale.
 4. Økonomi – herunder aftale om ledergruppemøde om fastlæggelse af budget 2023 v. Klaus 30 min
  Der er et underskud på ca. 1 mio. kr. for 2022. Det har naturligvis betydning for fremtidig styring og aktiviteter. Vi har dog fået lagt et budget for 2023, der genererer overskud og dermed en indsprøjtning til egenkapitalen.
 5. Sukiru. Status og strategi v. Anne 45-60 min
  Kører godt og efter planen. Der er demo at forholde sig til og et par videoer viser et godt og professionelt produkt.
  Content og funktioner er ved at klargøres. Der vil efterfølgende blive lagt features på, så præsentationen af materialet bliver optimalt.Det er planen, at app’en er tilgængelig 1. maj, men markedsføres først efter lidt erfaring (2-3 mdr.)
 6. DM 2022 evaluering og frem mod DM2023 15 min
  Punktet ikke drøftet på mødet, men der er generel enighed om, at DM 2022 under de givne forudsætninger forløb godt. Vi vil dog allerede fra 2023 være tilbage med termin i marts – dog nu med fælles DM for seniorer og veteraner. Gladsaxe BTK er godt organiseret til at afholde DM og planlægningen kører som det skal.