Bestyrelse

Send en mail til alle i Bestyrelsen

Formand: Henrik Vendelbo
Mobil: 24 41 28 42
E-mail: henrik.vendelbo@bordtennisdanmark.dk

Næstformand: Betina Koefoed
Telefon/mobil: 20 47 28 07
E-mail: Betina.koefoed@me.com

Peter Sundbæk

Medlem: Peter Sundbæk
Mobil: 61 27 60 17
E-mail: sundbaek61@gmail.com

Medlem: Klaus Dam
Mobil: 61 96 67 28
E-mail: klausdam1@gmail.com

Medlem: Ahn Lykke Pedersen
Mobil: 23 74 81 04
E-mail: alpedersen2001@gmail.com

Medlem: Betina Haagensen
Mobil: 30 18 19 51
E-mail: Betina.haagensen@hotmail.dk
 

Medlem: Anne Diness
Mobil: 40 70 96 56
E-mail: adi@deif.com

Suppleant: Allan Boserup
Mobil: 31 67 47 33
E-mail: allanboserup@live.dk

 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøder

Følgende punkter er den faste dagsorden for bestyrelsesmøderne i Bordtennis Danmarks bestyrelse. 

  • Opfølgning fra sidste møde.
  • Fem minutters orienteringsrunde.
  • Budget/økonomiopfølgning.
  • Governance.
  • Orientering fra direktøren.
  • Evt. 

Der kan forekomme særlige punkter på det enkelte møde, ligeså kan nogle af de faste punkter blive taget ud, hvis de ikke er relevante. Dette vil fremgå af referatet fra bestyrelsesmødet.