DT VETERANER

DT VETERANER

You are here:

Links til rækkerne i Veteran DT

Old Girls


Veteran 40


Veteran 50


Veteran 60


Veteran 70Veteran 75


Holdskemaer

3-mandshold til Veteran 40, Veteran 50 og Veteran 60

2-mandshold til Old Girls, Veteran 70 og Veteran 75

Meddelelser

Turneringsreglementer mv.

Turneringsreglementer

Kontakt

Kontaktoplysninger på medlemmerne af Veterangruppen