3 kandidater stiller op til 2 bestyrelsesposter ved årsmødet 2024

Ved det kommende Årsmøde 2024 vil 3 kandidater stille op til de 2 bestyrelsesposter som bestyrelsesmedlem.

Nedenfor kan I læse deres kandidaturtekster, hvor de præsenterer deres baggrund, motivation og fremtidige planer for Bordtennis Danmark, hvis de bliver valgt.

Vi ser frem til et engageret årsmøde og et spændende valg. For yderligere information om valget, kan I kontakte Direktør, Puk Hvistendal, pkh@bordtennisdanmark.dk.


 

Martin Christensen – Villig til genvalg

Man kan vel godt sige at jeg er flasket op med bordtennis og stiftede første gang bekendtskab med vores fantastiske sport som 6-årig. Det er blevet til mange gode oplevelser med sporten både som aktiv spiller og som frivillig siden dengang. Mine positive oplevelser som aktiv spænder fra en tid som ungdoms samt senior elitespiller til en tid som delvist aktiv veteran. På frivilligsiden har jeg haft roller som træner, stævnearrangør, generel frivillig, bestyrelsesmedlem i ØBTU samt bordtennis Danmark og meget andet.

Jeg mener derfor at have en mangeartet indsigt i mange at de facetter der præger vores dejlige sport og det er netop dette, jeg håber fortsat at sætte i spil, til en fortsat periode som bestyrelsesmedlem.

Hvis man kan tale om mærkesager, så handler det i høj grad om at vi evner at eksekvere den strategi som vi sammen formulerer. Det er væsentligt for mig, at vi gør det samtidigt med at vi fortsat skaber en sund organisation til at understøtte klubbernes behov rundt om i landet. Det skal være “ nemt” at være klub i Bordtennis Danmark, hvad enten man er eliteklub eller blot er få mennesker der sammen ønsker at skabe et sammenhold igennem stiftelsen af en bordtennisklub.

Det gør vi bedst ved at sikre, at vi har en god og tæt kontakt med klubberne herunder forstår de behov som de mangeartede klubber har. Hvad der også er væsentligt for os at fokusere på er, at klubberne i primær grad består af frivillige ildsjæle som kan have behov for forskellig grad af understøtning for at lykkedes med at gøre det som de gør bedst – netop skabe gode oplevelser til os alle med vores sport.

Heldigvis har vi en administration i bordtennis Danmark, som evner at udvikle denne understøtning samt eksekvere på strategiske tiltag og det er i min optik, bestyrelsens rolle at sikre grobund for dette.

Jeg tror fremtiden ser lys ud for Bordtennis Danmark og jeg mener der er mange positive tegn som understøtter dette.

Uden at fremhæve alle, kan der laves nedslag på herrelandsholdets bedrifter samt det internationale transitions center, som fremover også skal udvide eliten for både herre og damespillere.

Nævnes kan også området omkring Bat60 som har udviklet sig helt enormt og som jeg personligt ser som et ultra positivt skridt for sporten. Vores sport er kommet på sundhedsdagsordenen og flere og flere fra det segment, ser også glæden ved bordtennis.

Øvrige nedslagspunkter kan også være færdiggørelse af konceptet omkring Sukiru, den øgede opmærksom på sporten igennem f.eks DM ugen, øvrige områder af sporten såsom Ping Ping som er med til at øge synligheden / interessen på alle områder og meget andet.

Så selv om jeg mener vi er godt sted i Bordtennis Danmark, så er der stadig behov for at vi udvikler os.

Jeg håber at jeg fortsat får mulighed for at deltage i den udvikling.

Når jeg ikke lige beskæftiger mig med det frivillige arbejde i bordtennis Danmark, er mit primære virke som administrerende direktør i en energivirksomhed, og jeg er bosiddende i Roskilde med min kone og vores 13 årige datter.

Med ønsket om et genvalg

Martin Christensen

 


Pia Toelhøj – Villig til genvalg

Kære medlemmer af Bordtennis Danmark,

Jeg vil gerne bede om Jeres tillid og støtte til at blive omvalgt som bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år.

Et tilbage blik på de sidste 2 år. Jeg tænker det har været lidt som at spille med en ny makker i double. Det starter med at lære den anden at kende, lære spillet, hvordan man spiller hinanden gode for at skabe resultater mens man SELV udvikler sig i spillet. Jeg ELSKER den lille hvide bold på 2,7 g og vil gerne bruge min strategiske og forretningsmæssige baggrund til at vi kan fortsætte rejsen med at vokse kendskabet og antal spillere ude hos Jer i klubberne og lokal områderne. Det første år sad jeg stille i båden (læs bestyrelsen) det meste gik på økonomien og ny direktør. Det seneste år er gået med at få struktur, skaffet sponsorer, hjulpet vores nye direktør ombord og forsøgt at skabe grobund for så gode resultater som muligt som beskrevet i Årsberetningen. Jeg har fået en ”stemme” i doublen (læs bestyrelsen) og en stemme på mig er et fokus på at de gode eksempler skal ”kopieres” sammen med en hjælpende hånd. Det er der der skabes resultater. Jeg har investeret 4 dage i bestyrelseskursus for at få sat rammen og i en lang periode været tilknyttet Gentofte Kommune mht fremtidens idræt også for at lære spillet mht. hvordan vi i kommunerne får penge til at løfte BORDTENNIS frem når det gælder lokaler. Indpakningen af sporten er også et af mine hjertesager for det vil gøre en forskel for at der er penge i sporten. Jeg er klar med Jeres tillid til at fortsætte med GOD energi 2 år mere så vi som bestyrelse kan hjælpe BTDK bedst mulig med god sparring og i sidste ende gøre Jeres liv ude i klubberne lettere.

Jeg har:

  • et stærkt internationalt netværk i bordtennis verden. Både senior og veteran
  • Faglig indsigt i PR, Branding, promovering samt indkøb (Indehaver af SPORTinvaders)
  • Brænder for bordtennissporten og markedsføring af verdens sjoveste sport
  • Er forældre til 4 og har indsigt i hvad der motiverer unge både på bredde og elite ambitioner

Glæder mig til at se Jer ALLE og spørg mig endelig når vi ses i weekenden eller skriv til mig,

Mange hilsner herfra Pia Toelhøj

 


Lars-Henrik Sloth – Ny kandidat til bestyrelsen som bestyrelsesmedlem

Vi er på vej videre

Det er nu snart 5-6 år siden, at vi i dansk bordtennis så en udvikling med færre klubber og specielt færre ungdomsspillere. En udvikling, som vi ville vende. Vi havde en organisation med DBTU og 4 lokalunioner.
Analysen var og ønsket var, at vi kunne få et bedre og mere ensartet tilbud ved dels at få samlet kræfterne,
og dels satse mere på regional udvikling. Lokalunionerne havde hverken økonomi eller mandskab til at skabe en ny retning. Det var analysen. Derfor lavede vi for 4 år siden en stor omorganisering – vi skabte det nye Bordtennis Danmark og vi nedlage lokalunionerne.
Ser vi så på udviklingen de seneste 4 år, så er udviklingen ikke vendt. Stadig færre klubber og stadig færre ungdomsspillere år efter år. Jeg vil tillade mig at betegne indeværende sæson 23/24 for den hidtil dårligste
på ungdomssiden i min tid – og det er mange år. Vi må gøre noget.
Det er samtidig mit indtryk at BTDK efter en kaotisk opstart har fået styr på sig selv. Der arbejdes målrettet.
Der er en plan og der følges op. Noget lykkedes, andet skal der ses på igen. Økonomien styres meget flot.
Medlemsudviklingen er positiv takket være et godt arbejde i 60+miljøet – vildt flot.

En af grundene til at vi taber de unge er selvfølgelig at vores tilbud er for dårlige. Vi har et fint tilbud til de allerbedste unge, men for alle andre, måske 80-85%, her mangler vi kvalitet. Vi er ikke konkurrencedygtige og jeg forstår godt de unge, der føler, at de gode tilbud og gode oplevelser er for få.
Planen med at styrke det regionale arbejde er mislykket/aldrig kommet i gang. Vores vækstteams er heller aldrig kommet i gang. Vi ved det godt, men hvem vil gøre noget og hvad gør vi?

Jeg vil gerne gøre noget. Jeg er sikker på at min viden og mit engagement vil kunne bidrage positivt til bordtennissporten i Danmark. Derfor stiller jeg op som kandidat til bestyrelsen. Jeg har mange års erfaring som klubmand og træner, mange års arbejde i JBTU, 7 år som paralandstræner. Jeg har siddet i DBTUs Eliteudvalg og Uddannelsesudvalg. Vigtigst af alt, så brænder jeg stadig for at skabe og udvikle vores tilbud, så alle der er en del af Bordtennis Danmark får super gode tilbud, og at vi ad den vej vil kunne tiltrække flere unge som ældre.

Lars-Henrik Sloth
P.t. træner og formand i Viborg Bordtennis