Årsmøde 2024 i Bordtennis Danmark: Opsummering og referat

Søndag den 2. juni 2024 blev det årlige årsmøde i Bordtennis Danmark afholdt i Odense, med deltagelse af repræsentanter landets klubber. Igen i år var der mange spændende ting på dagsordenen – bl.a. ny vedtagelse om valg til Bordtennis Danmarks Ledergruppe. I referatet kan alle interesserede læse om de mange gode input på årsmødet til bestyrelsen, debatten med klubberne, formandens beretning, den økonomiske redegørelse, valg til bestyrelsesposter og ledergruppe og meget mere.

 

Læs referat og se præsentationen fra Årsmødet 2024:

 

 

Tak til alle dem, der kom med gode forslag. Bestyrelsen og administrationen ser frem til at fortsætte det gode samarbejde med landets klubber!

I ønskes alle en god sommer. Vi glæder os til den nye sæson.

 

Læs det udsendte materiale forud for Årsmødet 2024: