Budget 2023 vedtaget

Med en del forsinkelse er Bordtennis Danmarks budget for 2023 nu vedtaget. Det var en enig ledergruppe (bestyrelse og vækstteamledere), der efter et længerevarende udredningsforløb blev afklaret omkring de sidste poster og godkendte budgettet. Regnskabet for 2022 vil blive fremlagt efter revisionens gennemgang i foråret.


Baggrund

Bestyrelsen har de seneste måneder arbejdet intenst med en grundig oprydning i forbundets økonomi, som det har vist sig, at vi ikke har været i kontrol over. Således har vi måtte konstatere, at en række forhold har krævet en regnskabsmæssig justering, hvilket har belastet regnskabet for 2022 betragteligt – og dermed præmissen for budget 2023. Vi skylder tidligere bestyrelsesformand Anders Mølgaard et kæmpe TAK for et utrætteligt og kvalificeret arbejde med opgaven.


Budget 2023

Grundet Bordtennis Danmarks udfordrede økonomiske situation er vi nødt til at sænke forbundets samlede udgifter. Bestyrelsen har derfor ultimo januar effektueret en besparelse gennem varslet ophør af samarbejdet med tre tidsbegrænsede ansatte, og gennem afskedigelse af en administrativ medarbejder i Idrættens Hus med virkning fra sommeren 2023. Det er altid med stort vemod at skulle sige farvel til dygtige og vellidte medarbejdere.

Budgettet indeholder desuden en mindre stigning i licenser og medlemsgebyrer. Medlemsgebyret til Bordtennis Danmark stiger således med 10 kr. per medlem (8 %), hvilket synes rimeligt i en periode med generel høj inflation.

Bestyrelsen og den øvrige ledergruppe besluttede på et Ledergruppemøde i november, at der i budget 2023 skulle prioriteres midler til den digitale del (dvs. en app) af udviklingsprojektet ”Sukiru”. Således er der afsat midler til at gøre app’en ”lanceringsklar” – efter sommerferien 2023. Sukiru kommer således også i digital form ud til spillere, trænere, skoler, ungdomsklubber etc. og det er ambitionen, at app’en skal være med til af skabe en større bordtennisinteresse, ligesom den gerne i et eller andet omfang skal kunne bygge bro over til klubberne og derved udgøre såvel et rekrutterings- som et fastholdelsesværktøj overfor eksisterende og fremtidige ungdomsmedlemmer.

De ovennævnte tre medarbejdere, som ikke forlænges, skulle efter planen have understøttet udrulningen af Sukiru. Vi laver derfor lidt om i vores udrulningsstrategi, så vi med færre ressourcer stadig kan ”nå ud over rampen” med Sukiru. Sideløbende arbejdes benhårdt for at lykkes med at hente fondsmidler hjem, så vi kan investere mere i produkt, udrulning, og Sukiru-oplevelser for børn.

Som en sidste, væsentlig kommentar til budgettet, så vil der indenfor de næste uger blive igangsat en rekrutteringsproces med henblik på af finde en ny leder af BTDK – forhåbentligt (og i henhold til budget 2023) pr. 1. maj 2023.

 

/Bestyrelsen

 

Se budgettet 2023 her