Carstensens Legatudvalg

Dato: 
29.01.2020

- opfordrer unge aktive spillere til at søge om støtte senest fredag den 31. januar 2020

Formålet med legatet er at uddele støtte til unge aktive spillere inden for BTDK, der som følge af deres sport har store udgifter, og gives til hjælp til dækning af deres deltagelse i aktiviteter. 
Legatet kan søges af spillere, klubber og BTDK. Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for, hvilke aktiviteter legatet er tiltænkt at skulle anvendes til, samt et detaljeret budget for aktiviteterne. 

Ansøgningen skal også indeholde spillerens navn, fødselsdag, -år og klub samt en kort beskrivelse af de opnåede resultater i det foregående år, og hvad et evt. legat skal bruges til. 

Legatmodtagerne vil få en meddelelse om tildeling på Hans Chr. Carstensens fødselsdag den 30. marts, ligesom deres navne bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

Hans Christian Carstensen var i Roskilde bedre kendt som Chris, der dedikerede sit liv til idrætten og brugte det meste af sin fritid til glæde for sportsglade børn og unge. Både personligt og gennem indsamlinger og opkrævninger til støtteforeninger og aktivitetsfonde har Chris bidraget økonomisk til enkelte spillere, til Roskilde Bordtennis og til BTDK (tidl. DBTU). Chris var medstifter af BTK 61 i Roskilde, og den nuværende formand Johanne Tschernja husker også Hans Chr. Carstensen for at have været en stor mental støtte for mange unge og deres familier, når der var udfordringer i livet.

Ansøgning skal sendes til BTDKs sekretariat, så den er Martin Lundkvist i hænde senest torsdag den 31. januar 2020.

Kommissorium for Carstensens Legatudvalg klik her

Forfatter: 
Peter Busck-Nielsen
Kontaktperson: 
Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 
40 70 99 99