Fynsk trænerforum skal skabe fremgang

Kategori: 
Dato: 
26.10.2020

- Udviklingskonsulent Claus Arnsbæk ser større samarbejde og erfaringsudveksling mellem klubberne som løsningen på de fynske klubbers trænerudfordringer.

Han nørdede tidligt med detaljerne og lod sig fascinere af spillets mange muligheder. Selv mestrede han bestemt ikke dem allesammen, siger han med en vis portion selveerkendelse, men talentet rakte dog til en DM-titel i juniordivisionen for Esbjerg tilbage i 2000.

Siden har Claus Arnsbæk primært koncentreret sig om trænergerningen, og mens det til at begynde med handlede om at vinde for enhver pris, ser han nu mange flere elementer i rollen. Blandt andet ligger der en vigtig del, der handler om at gøre spillerne til gode foreningsmennesker, der en dag måske får lyst til at træne andre.

Det er der brug for på Fyn, hvor Claus Arnsbæk som udviklingskonsulent ser trænerrekruttering som det vigtigste område for at skabe fremgang.

- Det største problem på Fyn er, at der mangler trænere rundt omkring. Der mener jeg ikke én, der kommer og låser op, men én, der fordyber sig i det og kan noget bordtennismæssigt. Egentlig skal alle klubber have mindst to trænere, hvor den ene skal kunne den tekniske del, mens den anden skal have de pædagogiske evner, som er ekstremt vigtige. Mange spillere stopper, hvis klubberne ikke skaber et trygt og sjovt miljø. Den fejl lavede jeg selv som ung træner, hvor jeg først og fremmest fokuserede på, at de unge spillere skulle udvikle sig bordtennismæssigt, siger Claus Arnsbæk.

Behov for fælles forum

Han er både træner i Talentcenter Fyn og i OB, hvor ungdomsafdelingen i foråret havde hele 31 spillere på venteliste. Forklaringen er enkel for Claus Arnsbæk. Det handler om, at klubben er lykkedes med at skaffe trænere og derfor har 9-10 registrerede trænere og som udgangspunkt altid har to trænere til hvert ungdomshold.

Ligesom Claus Arnsbæk er Rune Risgaard, Malene Kaag og Luca Dardic-Jahn fra trænerstaben tilflyttere, og som studieby har Odense en klar fordel i forhold til kystbyerne på øen. Derfor skal der tænkes nyt for at skabe fremgang i de øvrige fynske klubber. Et trænerforum kan være en del af løsningen.

- Måske kunne man også tage fat på nogle lærer- eller pædagogstuderende, som kunne være interesserede i at indgå i en form for projekt, hvor de primært skulle sætte nogle bordtennislege i gang. Der findes en masse bordtennislege, men vi savner et trænerforum, både på Fyn og i Danmark generelt, hvor man kan dele den slags. Det er en af mine ambitioner at få bygget det op, siger Claus Arnsbæk.

Han forestiller sig som minimum en Facebookgruppe, men ser helst, at trænerne også mødes én til to gange årligt, hvor de eventuelt kan invitere en gruppe spillere med til fællestræning og gensidig inspiration på tværs af klubberne.

- Vi skal have et forum, hvor vi kan spare med hinanden, og hvor det er tilladt at stille alle de dumme spørgsmål, siger Claus Arnsbæk.


Claus Arnsbæk i gang med trænergerningen i OB. Foto: Privat.

Idé om unionstræner

Samtidig ser han et behov for større samarbejde på tværs af klubberne for at imødekomme de klubber, der måske nok poster penge i trænerkurser til nogle af de unge medlemmer, men efterfølgende oplever, at mange unge søger væk fra området, når de skal i gang med en videregående uddannelse.

- Måske skal vi i højere grad samarbejde om trænerne og så have tilknyttet nogle unge hjælpetrænere. Man kunne have en unionstræner eller en talentcentertræner, ligesom man engang havde det under JBTV i Aarhus. Det kunne være, at man på Fyn skulle have en træner, der ikke var klubtræner, men træner for de fynske klubber, foreslår Claus Arnsbæk.

Forældrene er også en ressource, han har kig for, selv selv om mange af dem kommer uden forudsætninger, mener Claus Arnsbæk, at de med korte kurser hurtigt ville kunne lære at lave en form for kinatræning med begyndere, som først og fremmest skal have en masse boldberøringer, inden de kan tage fat på de mere avancerede øvelser.

- Man sender jo heller ikke sin baby til babysvømning uden selv at være med, og der skal vi måske ind at ramme noget mere forældreinvolvering. Det er vi rimeligt stærke på i OB, hvor vi godt kan få forældrene til at hjælpe, hvis vi spørger dem om konkrete opgaver, siger Claus Arnsbæk.

Hjælp til ansøgninger

Han og det øvrige vækstteam med Tonny Gjøl fra Triton og Torben Pedersen fra Allested/Faaborg i spidsen har netop taget fat på dialogen med de øvrige fynske klubber og håber, at der fra alle sider er villighed til at tage fat på de udfordringer, der findes rundt omkring.
En del af dem handler ikke underligt om økonomi, og også der vil en højere grad af erfaringsudveksling kunne skabe grobund for fremgang.

- Vi er nødt til at kigge indad og se på, hvad det koster at være medlem af vores foreninger, og hvad det er for et tilbud, vi gerne vil tilbyde. Hvis kvaliteten skal højnes, må det gerne koste lidt mere at spille bordtennis, for det er, sammenlignet med andre idrætsgrene, en ufattelig billig sport.

- Derudover er der rigtigt mange penge at hente i forskellige puljer og fonde. I OB fik vi 25.000 kroner kun 22 timer efter, at vi havde søgt DGI og DIF’s sommerpulje, og mange andre klubber har fået lignende beløb. Jeg kender klubber, der har fået helt op til 50.000 kroner. Det kan give en masse aktivitet i klubberne, så det skal vi i vækstteamet ud at hjælpe med. Jeg har en liste med fonde og puljer, som jeg gerne deler, og vi vil også gerne vise, hvordan en ansøgning kunne se ud, siger Claus Arnsbæk.

Et drømmescenarie

Han ser en stor opgave i at forvandle bordtennis fra en sekundær til en primær sport blandt børn og unge. Det kræver mange steder flere haltimer og bedre faciliteter, og det handler om at få langt flere klubber med, så de nuværende spillere kan få nogle flere at spille imod.

- Pointstævnerne på Fyn kører stadig rigtigt godt, men ungdomsholdturneringen er næsten ikke-eksisterende. Den er dog blevet lavet om til to-mandshold, og det har fået lidt flere klubber med, men vi skulle gerne have endnu flere på banen. Derefter kan vi begynde at tale om de større perspektiver, siger Claus Arnsbæk.

De lurer dog.

For Claus Arnsbæk vil det være et drømmescenarie, hvis der på sigt er 10 fynske klubber med minimum halvanden medarbejder ansat, dels som trænere, dels i administrationen for at opbygge en mere professionel struktur og skabe meget mere liv i klubberne.

Selv om det stadig er en drivkraft for ham at hjælpe ambitiøse talenter med at forløse deres potentiale, er han også opmærksomhed på vigtigheden af af fastholde den generation af ældre teenagere, som gennem klubture og arrangementer lærer at tage ansvar for fællesskabet og på sigt kan være dem, der tager imod en ny generation af bordtennisspillere.

- Nogle af dem, der har tidligere været en del af talentcentret på Fyn, er i dag trænere rundt omkring på Fyn. Jeg har fundet ud af, at det ikke er vigtigt, at alle bliver gode bordtennisspillere, men at de bliver gode foreningsmennesker, siger Claus Arnsbæk.


Claus Arnsbæk modtog i 2017 BTDK's sølvnål. Foto: Carsten Egeholt.

Forfatter: 
Trine Grauholm
Kontaktperson e-mail: