Holdtrækning i 3. division (og en ledig plads t.o.m. 24/6)

Holdtrækning i 3. division

Umiddelbart før kampprogrammet blev offentliggjort, meddelte Viby at de, som følge af at en spiller flytter adresse, bliver nødt til at trække deres 3. divisionshold.

Det medfører, at der bliver en ledig plads i 3. division pulje 2 – holdet indtager Vibys plads i kampprogrammet.

Hold som i sæsonen 2024-2025 har kvalificeret sig til at spille i Jyllandsserien, Fynsserien, Østserien eller Bornholmsserien kan i overensstemmelse med §21 st. 5.2 ansøge om den ledige plads efter nedenstående procedure og betingelser:

  • Hold i den umiddelbart lavere division eller serierække, i den kommende sæson, orienteres om, at der kan tilbydes en ekstra oprykningsplads.
  • Interesserede klubber fra den umiddelbart lavere division eller serierække anmelder herefter et hold med fire navngivne spillere, som forventes at udgøre holdet i den kommende sæson.
  • Holdet med det højeste samlede ratingtal tildeles den ledige plads.
  • De fire anmeldte spillere, på det hold som tildeles den ledige plads, er i den kommende sæson forpligtet til at spille mindst 1/3 (oprundet) af det pågældende holds samlede antal holdkampe i hhv. grundspil og op-/nedrykningsspil. De pågældende holdkampe fordeles ligeligt mellem første og anden turneringshalvdel.
  • Hvis en klub ikke efterlever dette, vil Turneringsgruppen idømme klubben en bøde på 2.000 kr. pr. spiller, som ikke har overholdt dette kriterium, medmindre klubben kan dokumentere, at den pågældende spiller er stoppet (ingen registrerede kampe på andre hold eller stævner hverken i Danmark eller udlandet) eller har været langtidsskadet (her kan Turneringsgruppen kræve lægeattest).

Af hensyn til det videre forløb og at sommerferien står for døren for mange klubber, vil fristen for ansøgning være kort.

Turneringsgruppen skal senest mandag d. 24. juni modtage en ansøgning om den ledige plads i 3. division pulje 2.

Evt. spørgsmål kan rettes til kimholm.pedersen@sweco.dk

Med venlig hilsen

Turneringsgruppen