Kampplanen for Senior DT 2024-2025 er klar!

Kampplan for Senior DT 2024-2025 er klar.

Kampprogrammet for alle senior DT-holdkampe i sæsonen 2024-2025 er nu færdigt og ligger klar på Bordtennisportalen, men kan desværre ikke ses før vi skifter sæson d. 1/7-2024. De ved tilmelding af hold angivne holdledere modtager kampplanen direkte på mail.

De fleste klubber har været meget behjælpelige med at angive mange mulige datoer for afholdelse af samlinger – det er en stor hjælp i forbindelse med planlægningen. Mange tak for dette.

Det medfører dog ikke, at alle kan få alle ønsker opfyldt, men vi gør vores bedste. Nogle har fået flere samlinger, andre få. Husk at kampprogrammet kun omhandler første turneringshalvdel. Der er ingen garanti for at alle hold får en samling i hver turneringshalvdel, særligt hvis en klub deltager med flere hold på tværs af divisionerne.

Alle kampe er planlagt med størst mulige hensyntagen til de indmeldte muligheder og de bindinger dette medfører.

Som sædvanligt vil der være en periode hvor klubberne kan aftale gebyrfrie kampflytninger.

Sidste frist for gebyrfri kampflytning er 31. august 2024.

På opfordring fra flere spillere fra 1. division damer, har vi undladt at planlægge med weekenden 21-22. september 2024. Det begrænsede antal tilmeldte hold tillod denne disponering.

Indløsning af licens
Når vi skifter sæson d. 1/7-2025, vil det være muligt at løse licens for spillerne. Klubber med nye udenlandske spillere skal specielt være opmærksomme på dette. Deltager en spiller i en holdkamp (eller et stævne), vil klubben blive opkrævet et gebyr på 100 kr. pr. spiller som mangler licens. Dette gælder også for ungdomsspillere og 60+ spillere. Husk det nu!

Klubskifte og B-licens til anden turneringshalvdel
Sidste frist for klubskifte og B-licens til senior DT i anden turneringshalvdel er d. 30. september 2024.
Fristen for klubskifte og B-licens til senior DT i første turneringshalvdel er udløbet.

DT-ungdom
Tilmelding til ungdoms-DT er, som tidligere meddelt, udsat – det samme er fristen for klubskifte og B-licens, men gælder kun for spillere som skal deltage i ungdoms-DT. Turneringsgruppen/Stævnegruppen vender tilbage med mere info.

Turneringsreglementer
På baggrund af mange gode dialoger ved Klubberne Dag og mere uformelle drøftelser i forbindelse med Årsmødet, arbejder Turneringsgruppen stadig med DT-reglerne og det generelle reglement.
Et forslag om en anden kampstruktur ved damerne er stadig ikke afklaret.
Turneringsreglerne kan derfor desværre ikke sendes ud endnu.

God sommer
Turneringsgruppen