Nyt fra BTDK's ledelse

I den kommende weekend har BTDK verdenspremiere på vores klubfestivaler, som foregår i Roskilde og Hørning. Det bliver en weekend fuld af sjov, fællesskaber, venskaber og kreative bordtennisformer.

Trods Corona og nedlukning af klubtræning i månedsvis, så er det alligevel lykkes vores klubber at få mobiliseret 250 drenge og piger i alderen 7-14 år til BTDK’ første festival i alderen, bl.a. har vi to helt nystartede piger på syv år med fra Odense, som jeg håber får den sjoveste weekend. Ambitionen er, at festivalen bliver en tilbagevendende begivenhed hvert år de kommende år med flere og flere deltagere år for år.

Tak til trænere og klubledere for en stor indsats tidligt på sæsonen. Og tak til de to klubber Roskilde og Hørning samt de over 50 frivillige, der stiller op i weekenden som zonevagter, nattevagter og alt muligt andet. Også tak til vores to super engagerede event teams i øst og vest, der gennem udvikling af festivaler, er ved at sætte nye standarder for BTDK-arrangementer. I vest er det Dan Jakobsen, Lars Henrik Sloth, Morten Nissen og Henrik ”Lunder”, der har udviklet festivalen, og i øst er det Victor Lynge, Marielle Nielsen, Louise Jakobsen, Emma Buus og Jeppe Damsgaard, der har haft den kreative tænkehat på.

Det er selvfølgelig vigtigt at få testet udstyret af. Her er Kim igang med e-bordtennis.

På tværs af de to eventteams har Kim Bak Nielsen optrådt som kreativ George Gearløs med sjove ideer og særligt fokus på SUKIRU. De sidste seks måneder er der brugt hundredvis af timer på at nytænke arrangementer for unge mennesker.

SUKIRU

Noget er det, der skal foregå på festivalerne, er bordtennislegen SUKIRU, som handler om at løse ”challenges” indenfor forskellige kategorier og levels. Arbejdstitlen for bordtennislegen blev på årsmødet i juni præsenteret som Tamago, som betyder drageæg. Men efterfølgende fandt vi ud af, at der allerede var en del app’ og hjemmesider med dette navn, hvorfor vores Tamago forventeligt ville drukne i mængden i en googlesøgning. Derfor er vi skiftet fra drageæg til SUKIRU, der handler om færdigheder i et slags Ninja univers, hvor unge, voksne og ældre med fantasi og legehjerte kan løse challenges og erhverve sig bordtennisbolde for hver challenge, der bliver løst. Når man har løst tilstrækkeligt mange challenges, avancerer man til næste level, hvor sværhedsgraden på næste challenge øges.

SUKIRU app.

Vores ambition for SUKIRU er at udvikle en SUKIRU app, og vi er i fuld gang. Vi har to dygtige folk, der arbejder på app’en. Dog kommer det til at tage længere tid at udvikle, end vi nok fik signaleret på årsmødet. SUKIRU har i analog form premiere på weekendens festivaler efter, at der er testet challenges på bordtennisbørn gennem de sidste måneder. App’ forventes at være klar i en version 1 i første halvdel af 2022, dette vil blive præciseret yderligere de kommende måneder.

Hvis man vil have en ide om, hvad det er for en app. vi går efter, så kan man downloade app’en JUST FOOTBALL, der har samme ide med challenges. For at få inspiration til app’en er vi i løbende dialog med direktøren for JUST FOOTBALL, der har 40.000 brugere primært i Danmark, Tyskland og Holland men også i resten af verden.

Det har været en lang proces at finde frem til Sukirus identitet, her er et par koncepttegninger

Partnerskaber

Hvis vi skal lykkes med SUKIRU og en SUKIRU app., der appellerer og er indbydende for unge, voksne, familier og ældre, så skal kvaliteten være god. Derfor ønsker BTDK at indgå partnerskaber med relevante partnere, der kan se mulighederne i SUKIRU og det udbredelsespotentiale, som SUKIRU app’en kan bibringe BTDK’ ambitioner om vækst.

Den første partner som BTDK er i tæt dialog med om SUKIRU, er Parasport Danmark. De er jo gode venner af huset allerede, vi deler hal med dem i Idrættens Hus i Brøndby, og vi har gennemført flere pigelejre med Para de seneste år. Men med et samarbejde om SUKIRU, kan partnerskabet kan blive endnu mere ambitiøst de kommende år.

Parasport Danmark kører i disse år projektet Raising Stars i Brøndby, Odense og Aarhus, hvor der søges efter såkaldte Para-børn, der har interesse i at blive en del af et bordtennisfællesskab og blive trænet og måske opnå at ende som en ny Rosenmeier PL-stjerne. Hvis Para skal finde flere Para-børn, skal de ud på flere skoler, SFO’er og bordtennisklubber. Formålet med en SUKIRU app. er netop at kunne tage målrettet ud på skoler og SFO’er (udover bordtennisklubberne) og udbrede kendskabet til bordtennissporten gennem SUKIRU. Derudover har BTDK jo et klubnetværk af 180 klubber, som Para kan få gavn af i et partnerskab.

Den anden vej er Para mere kommercielle end BTDK, og de har flere erfaringer med fundraising og et stærkt sponsor-netværk, som kan blive relevante partnere, når vi skal finde midler til at investere i at udvikle og udbrede bordtennissporten gennem SUKIRU. I oktober måned udarbejder vi projektbeskrivelse og har møde med Para i begyndelsen af november, og her vurderer vi i fællesskab, om der er basis for et partnerskab.

Hvis det går efter planen, vil vi til foråret søge efter partnerskaber med klubber, der har interesse i at deltage i et struktureret samarbejde med BTDK om SUKIRU på skoler og SFO’er i nærområdet omkring klubben.

BTDK camps – en ny måde at tænke trænerudvikling på

Klubfestivalen er et godt eksempel på, at BTDK eksperimenterer med nye produkter, konkurrenceformer og fællesskaber. Udover festivalerne de kommende dage har vi i efterårsferien også premiere på BTDK camps i øst og vest. BTDK Camps har to formål. Dels at udvikle en begyndende en rød tråd i BTDK’ talentudvikling fra de kommer ind i arbejdet som 8-10-årige, og til de står som 18-20-årige og skal vælge, hvor meget de vil satse på en bordtenniskarriere. Talentudviklingen skal have højere kvalitet i fx den fysiske træning, og der skal sikres bedre sammenhæng mellem det, der foregår i klubtræningen og i BTDK.

Og dels vil vi arbejde med trænerudvikling på BTDK camps, hvor trænere vil bruge den teori, de har fra træneruddannelsen og afprøve den i praksis. På den måde kan man sige, at vi vil gøre BTDK camps til træner træningslejre, hvor de får feedback fra mentorer og trænerkolleger på deres planlægning, gennemførsel og evaluering af hvert træningspas. Formålet er at gøre det sjovere at være træner og få inspiration til den daglige klubtræning samt sikre at den viden, der erhverves på træneruddannelsen, bliver bragt mere i spil i trænerens daglige træning i klubben.

Sammen med de nyetablerede regionale trænernetværk, udgør træneruddannelsen og BTDK-Camps en vej til at skabe bedre vilkår og gøre det sjovere at være bordtennistrænere, så vi får flere klubber med gode klub- og træningsmiljøer.

Træner- og talentudvikling samt udvikling af pigemiljøer vil jeg skrive meget mere om senere, da det et vigtigt område for BTDK’ udvikling

God weekend, Martin Lundkvist

Tobias Rasmussen og Anders Lind kommer og spiller opvisningskamp på klubfestival i Roskilde