Tilmelding til BAT 60+ holdturneringen er åben

Der er nu åbnet for tilmelding af hold til Bat 60+ holdturneringen, som kan (og skal) ske senest fredag d. 8. september 2023. Tilmelding af hold til Bat 60+ sker via Bordtennisportalen.

Alle klubber der i kommende sæson ønsker at spille med i Bat 60+ holdturneringen, SKAL sørge for at få tilmeldt (og betalt) for sit hold. Følg vedhæftede vejledningen.

Hold gemt som kladde ved udløb af tilmeldingsfristen medtages IKKE i holdturneringen i sæsonen 2023-2024. HUSK DERFOR BETALING ELLER ANMOD OM EN FAKTURA!

Ved tilmelding skal man oplyse bl.a. hvor mange borde klubben har til rådighed og om, hvornår man evt. har mulighed for at afholde en samling. Mulige datoer vil komme frem for hver enkelt række. Oversigten indeholder flere datoer end der reelt vil være behov for. Dette skyldes et ønske om fleksibilitet når den endelige kampplan færdiggøres.

Punktet ”holdtilmelding” skal tildeles den aktuelle bruger af en klubadministrator. Punktet kommer ikke af sig selv på listen med mindre, man er administrator. Man behøver ikke at have administrator rettigheder for at kunne tilmelde hold. En Administrator kan tildele hver enkelt bruger rettighed til at kunne tilmelde hold. Rettigheder tildeles under Klubadministration/brugeradgang (se vedhæftede).

Orienter dig om rækker og konditioner på denne side, som tilgås via menupunktet Turneringer->Holdturnering.

Ved tilmelding af hold vælges aldersgruppen Veteran 60. Ved række vælges Bat 60+ Vest, Bat 60+ Midt, Bat 60+ Øst eller Bat 60+ Bornholm. Efterfølgende vil Forretningsudvalget for BAT 60+ foretage den geografiske opdeling og niveaumæssige underopdeling blandt de tilmeldte hold.

HUSK: Tilmelding af hold kan (og skal) ske senest fredag d. 8. september 2023.

Forventet tidsplan for planlægning til sæsonen 2023-2024

8/9-2023:          Sidste frist for tilmelding af hold.

8/9-2023:          Sidste frist for oprettelse af B-licens.

9/9-2023:          Detaljeret kampplanlægning starter.

18/9-2023:        Kampprogram forventes udsendt til alle deltagende klubber.

2/10-2023:        Første runde i Bat 60+ holdturneringen (uge 40).

Startpenge for Bat 60+ i sæsonen 2023-2024

Bat 60+: 400,- kr.

Info omkring Turneringsreglementer

Turneringsreglementet for Bat 60+ holdturneringen er vedlagt.

Eventuelle spørgsmål rettes til Lis Hævdholm

E-mail: fu@bat60.dk eller lis.haevdholm@gmail.com

Med venlig hilsen

Bordtennis Danmark

Forretningsudvalget for BAT-60+