Rejsetilskud i Danmarksturneringen i sæson 2021/2022

Klubber med ekstraordinære rejseomkostninger, kan, når Danmarksturneringen er afsluttet i april/maj
2022 ansøge BTDKs bestyrelse om tilskud til delvis dækning af klubbens dokumenterede udgifter til
transport (brændstof og broafgift), og i sjældne tilfælde også overnatning.
BTDKs samlede tilskudspulje er 50.000 kr. og tildelingen sker ud fra en skønsmæssig betragtning.
Ansøgning og dokumentation for udgifter sendes til BTDKs sekretariat senest den 31. maj 2022 og tildeling
forventes meddelt til de omfattede klubber senest 15. juni 2022.