Klubskifte

Klubberne skal nu indbyrdes foretage klubskifter på Bordtennisportalen – eneste undtagelse er spillere fra udenlandske klubber, her skal klubskiftet som hidtil ske via BTDK’s kontor.

Klubberne skal ligeledes indbyrdes registrere B licenser på Bordtennisportalen.

Klubbens administrator på Bordtennisportalen har automatisk adgang til at se og godkende klubskifter/B-licenser. Administratoren kan give andre fra klubben denne adgang.

Klubskifte

Den klub som får indmeldelse fra en spiller fra en anden klub starter klubskiftet med at udfylde skærmbilledet, indmeldelse.

Klubben som spilleren skifter fra godkender/afviser klubskiftet på skærmbilledet, udmeldelse.

Bliver klubskiftet godkendt, så er klubskiftet gennemført og gældende.

BTDK orienteres om klubskiftet.

Hvis en frist for klubskifte er overskredet, så meddeler BTDK den nye klub, hvilken konsekvens det får.

Hvis den ”gamle” klub ikke godkender klubskiftet, så må de to klubber indbyrdes løse problemet.

B licens

Registrering af en spiller med B licens foregår på samme måde som et klubskifte.

Systemet bruger samme betegnelser som ved klubskifte – indmeldelse/udmeldelse – hvilket naturligvis ikke skal forstås bogstaveligt.

Læs også nedenstående dokumenter: