Dato: 18. januar 2024 – Online 20:00-21:30

 

Deltagere:
Henrik Vendelbo (HV – mødeleder), Martin Ljung Christensen (MLC), Sune Bøndergaard Røjkjær (SBR), Christian Fredensborg Jakobsen (CFJ), Pia Toelhøj (PT)
Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH – referent)

 

Dagsorden:

  1. Nyt fra formanden
  2. Økonomi – Opfølgning 2023
  3. Status på Punkter fra sidste møde
  4. Nyt fra kontoret – v. PKH (orientering)
  5. Eventuelt

Læs hele referatet her

Næste møde: Bestyrelsesmøde i marts flyttes fra 23. marts til onsdag den 13. marts. Fysisk i Idrættens Hus.