Referat – Bestyrelsesmøde Bordtennis Danmark
Dato: 19. december 2023 – Idrættens Hus 18.30-21.00

Deltagere: Henrik Vendelbo (HV – mødeleder), Martin Ljung Christensen (MLC), Sune Bøndergaard Røjkjær (SBR), Christian Fredensborg Jakobsen (CFJ), Pia Toelhøj (PT)
Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH – referent)

 

 1. Nyt fra formanden

  DIF strategiproces: Involvering i klubberne er vigtig og sker i forbindelse med vækstteams, ledergruppe og klubbernes dag. Bordtennis Danmark følger DIFs proces, da tematikkerne også er relevante for Bordtennis Danmark og da strategiarbejdet kommer til at afspejle tilskud fra DIF i perioden 2026-29.

  Afledt af en konkret sag fra OB stævnet, bliver der arrangeret et dommer-seminar, som kan samle op på dommerskønnet i forskellige sammenhæng. Administrationen arrangerer i samarbejde med dommergruppen eventen i 1. kvartal 2024.

 2. Økonomi – budgetopfølgning 1/11 v. CFJ (orientering)

  Onlinemøde med præsentation af budget 2024 forløb godt og var et vigtigt initiativ i forhold til åbenhed omkring vores økonomi. Der kom gode input fra de fremmødte foreningsfolk.

  Der er udarbejdet et ajourført estimat for resultatet for 2023 pr. 30/11. Det viser, at BTDK får et lidt mindre overskud end forventet grundet et underskud på Bordtennis Festivallen. Der er naturligvis fortsat usikkerhed om årets resultat, da det alene er et estimat. Selvom Bordtennis Festivallen gav underskud i 2023 som følge af for få deltagere var formatet i 2023 godt og arrangementet vellykket. På den baggrund vil festivallen også blive afholdt i 2024. Der skal fokus på at få budskabet ud i bedre tid. Alle bidrager til denne agenda og har troen på at formatet kan løbe rundt på baggrund af den succes deltagerne beretter om i år.

  2 sponsoraftaler er underskrevet og 2 yderligere er på vej. Positiv udvikling.

  Oplæg ønskes om bordtennis på sundshedsdagsordenen for at kunne kontakte yderligere samarbejdspartnere. Dette sker i starten af 2024.

 3. BTDK Børne- og ungesyn (deadline 20. december)

  DIF har givet alle forbund muligheden for at få deres egen version af DIFs børne og ungesyn Bestyrelsen skal beslutte om man kan tiltræde Børne- og ungesynet samt godkende forslag til indledende tekst (Beslutning)
  Bestyrelsen godkendte oplæg med den tilføjelse, at vi også skaber fællesskabende events for alle aldre.

 4. Bordtennisligaerne herrer og damer 2024/2025 – vores flagskib i Danmark 360 graders eftersyn (PT) (Drøftelse)

  Bestyrelsen drøftede rammerne for elitedivisionen, da man ønsker at højne niveauet og imødekomme de uhensigtsmæssigheder, der ses ved den nuværende turneringsform.
  Bestyrelsen ønsker at involvere de involverede klubber og spillere mv. for at få bedst muligt udgangspunkt for en ny turneringsform, som vi kan være stolte af og som kan fremme udviklingen af sporten. BTDK inviterer derfor snarest muligt til møde med elitedivisionens aktører for at sætte rammerne for et nyt ambisionsniveau for ligaerne.

  Bestyrelsen drøftede også niveauforskellen mellem de bedste og dårligste klubber i ligaerne – herunder om muligheden for at lave en skarpere opdeling – eller om der skal arbejdes med hold med både blandede holde i landets bedste række. DM Ugen og damernes finale dér er et trin på vejen til at skabe positive og opgraderede rammer for finalespillet.
  Næste trin er inddragelse af klubberne via onlinemøde omkring ny struktur i holdturneringen. Administrationen og PT/SBJ samler op.

 5. Retningslinjer vedr. jubilæer – tilskrives honoreringsskriv, som er godkendt. (se bilag) (Beslutning)

  Udkastet blev godkendt

 6. Turneringsregler – præsentation af procesplan for opdatering af turneringsregler. SBR)
  Lagt delvist sammen med punkt 4.

  Især i den Jyske turnering vurderes det for svært at komme ind i holdturneringen for nye spillere – der er mange regler man skal forholde sig til, der ikke er naturligt for nye klubber og ledere. Der er derfor påbegyndt en proces med at gøre laveste niveau lettere og mere fleksibelt. SBR og CA fra administrationen deltager i næste vækstteamsmøde for at få input til dette. Målet er at have nye regler for næste sæson.

 7. DGI samarbejdet – kort status (SBR)

  Udkast er fremsendt fra DGI. Det er vi igang med at se igennem. Næste møde med DGI er 12. januar 2024.

 8. Borde ved mesterskaber – godkendte fra ITTF.

  DGI har investeret i 20 borde, som ikke er godkendt, og som tvivlsomt bliver det. Dette blev kendt ved SISU stævnet, hvor BTDK på stedet dispenserede for dette på stedet, for at stævnet ikke skulle aflyses.

  Bestyrelsen skal tage stilling til, i hvilke tilfælde vi kan benytte disse borde og hvornår de ikke kan benyttes, således at vi kan vejlede klubberne bedst muligt samt orientere DGI. (Beslutning)

  Bestyrelsen besluttede, at i både holdturneringen (serie og danmarksturneringer) samt i mesterskaber (regionale Ungdoms og senior mesterskaber, nationale DM og UDM, Youthmasters, Kidsmasters) for de bedste rækker arrangeret af BTDK kun spilles på ITTF godkendte borde. For lavere rangerede rækker kan der spilles på ikke godkendte borde.

  I andre stævner skal arrangøren gøre tydeligt opmærksomt på, at der spilles på ikke godkendte borde, så spillerne ved det ved deltagelse.

 9. Nyt fra kontoret – v. PKH (orientering)

  – Bestyrelsen orienteres om nyt fra kontoret med særligt fokus på:
  – Opdatering af samtlige udvalgskommisorier
  – Fremtidens datasystemer
  – Gennemgang af koncepter