Vækstteammøde Storkøbenhavn 05.09.2022

Sted: B77 Bordtennis (Rødovre)

Deltager: Marie-Louise (Rødovre), Camilla (Herlev), Michael Ryding og Kim Holm (Brøndby), Lars Høgsberg (Gladsaxe), Lars Tvermose og Victor Lynge (Hvidovre), Morten Krydsfeldt (Brønshøj, KBH, Frederiksberg), Jeppe (BTDK)

Afbud: Amager, Greve, Albertslund, Hakoah

Referent: Jeppe (BTDK)

 

Dagsorden

  1. Evaluering af vækstteamet ift. BTDKs organisatoriske struktur.

Med udgangspunkt i evalueringsspørgsmål til Ledergruppens strategiseminar, der var rundsendt i vækstteamet inden mødet. Evalueringen er opsummeret herunder:

  • Vækstteamets kerneopgave opleves som todelt. Dels tjener det som et organ, hvorigennem klubberne kan opnå indflydelse. Til dette opleves vækstteamet som en udmærket løsning – især sammenlignet med tidligere, hvor en klub kun kunne opnå reel indflydelse gennem forbundets årsmøde.
  • Vækstteamets anden kerneopgave er at være et forum for klubledere, hvorigennem klubberne kan samarbejde. Til dette har de deltagende ledere en oplevelse af, at der er brugt uforholdsmæssigt meget mødetid på at forsøge at arrangere aktiviteter for medlemmer. Der er ikke sammenhæng mellem den tid og de kræfter der bruges på at planlægge og diskutere, hvad der skal afholdes og så den effekt den enkelte aktivitet har. Der efterlyses i stedet et større fokus på klub- og lederudvikling, da der er en fælles forståelse af, at det er her, der er mest at vinde ift. tidsforbrug. Vækstteamet kan blive et ledernetværk, hvor der dels deles erfaringer og viden omkring løsninger til klubledelse og dels undervises/”workshoppes” med det formål at øge klubledernes kompetencer.
  • De mindre klubber oplever vækstteamet som en god mulighed for at kunne støtte sig op ad de større klubbers initiativ. Samtidig er det nemmer for de større klubber at have overblik over, hvem de skal have fat i fra de mindre klubber, for at få dem med.
  • Fællesaktiviteter, fx fællestræning, planlægges nemmere, uformelt, udenom vækstteammøderne. Det er dog vigtigt, at de arrangerende klubber, der ofte også er de ressourcestærke, sørger for at få de mindre klubber inviteret med.
  • Generelt virker det som om, der er et fælles mindset om, at man gerne vil være mange medlemmer og ikke kun have få gode. Der er også en forståelse af, at sandsynligheden for at få talenter og gode spillere øges, hvis man er endnu flere i klubberne.

 

 

  1. Træningssamarbejde

Det blev besluttet, at man vil forsøge at lave fællestræning for juniorer (primært B og C) 6-8 fredage i løbet af sæsonen.

Man lægger ud med to træninger, hhv. 28. oktober og 25. november. Gladsaxe er vært for første fællestræning og stiller med Lars H. og Andreas Dilling.

Der vil være en brugerbetaling til at dække aftensmad.

Efter de to første fællestræninger vil vi evaluere på om tiltaget skal fortsætte og i hvilken form.

 

  1. Begynder- og Ungdomsstævner i kommende sæson

Det blev afklaret, hvilke målgrupper, der hører til hvilken stævneform.

Begynderstævner har samme form som sidste sæsons pointstævneevents (to-sets kampe og andre aktiviteter) og er for spillere, der for første gang skal ud af klubben og ikke nødvendigvis går op i at spille kampe.

Begynderstævnerne organiseres i regionalt regi, dvs. alle klubberne i Storkøbenhavns vækstteam spiller ved samme Begynderstævne. Første stævne afholdes søndag d. 9. oktober i Gladsaxe, se mere i BTDKs kalender. Læs mere her.

 

Ungdomsstævner har form som de oprindelige pointstævner (puljer, bedst af fem set), men har fået nyt navn, da ordet ”pointstævner” ikke indikerer, hvem stævnerne er for. Stævnerne er for spillere, der for første gang vil kaste sig over at spille ”rigtige” bordtenniskampe. Der vil blive genindført resultatregistrering via puljeskemaer, som sendes til sekretariatet, så spillerne bliver fordelt i jævnbyrdige puljer og senere kan træde ind i en passende række ved klubstævner og i holdturneringer.

Ungdomsstævner afholdes i kredse, ligesom de tidligere pointstævner.

 

  1. Trænerudvikling – kurser, BTDKs trænerudviklingsindsats (læs om den her)

En kort gennemgang om det nye tiltag omkring camps for trænere.

Der blev ytret, at det virkede meget ambitiøst for en træner at forpligte sig til 5 camps på en sæson. Der lægges op til et møde med BTDK, der giver et større indblik i, hvad tankerne er og hvor klubberne kan få svar på deres spørgsmål.

Juniortrænerkursus ifm. klubfestivalen er blevet vel modtaget og har mange tilmeldinger. Initiativet roses og rammer ned i et behov fra klubbernes side.

 

  1. Næste møde

Mandag d. 14. november – evt. på teams

Processen omkring Ledergruppens budgetseminar bliver som følger:
– Ledergruppen mødes til budgetseminar d. 29. oktober. Her drøftes de strategiske prioriteringer og i overordnede træk, hvordan ressourcerne skal fordeles.

– Herefter mødes BTDKs ledelse og udarbejder et budgetoplæg.

– Budgetoplægget kommer til høring i vækstteams (dette diskuteres d. 14. november).

– Budget færdiggøres herefter af BTDKs ledelse.