Vækstteammøde Storkøbenhavn 22.05.2023

Sted: Herlev Bordtennis (Rødovre)

Deltager: Marie-Louise von Linstow og Tonny Albrecht (Rødovre), Camilla Frandsen (Herlev), Kim Holm (Brøndby), Preben Larsen (Greve), Pernille Hvass (Amager), Lars Høgsberg (Gladsaxe), Morten Krydsfeldt (Brønshøj, KBH, Frederiksberg), Viktor Feldmann (Hakoah), Annie Ramberg (Ballerup), Jeppe (BTDK)

Afbud: Hvidovre

Referent: Jeppe (BTDK)

 

1. Hvad skal vi bruge vækstteamet til.

Anken var, at møderne blev til gode snakke på tværs af klubberne, men det blev for ukonkret, hvad der skulle gøres bagefter. Emner som Begynder- og Ungdomsstævner er konkrete aktiviteter, som klubberne har en aktie i og som derfor giver mening at tage op i vækstteamet.

Mødefrekvensen skal give mening ift. kalender og Ledergruppeaktivitet. Denne vender BTDK tilbage omkring.

Bedre styring på møderne, så tiden ikke løber afsted og alle punkter nås.

Kalenderen kan også være en rettesnor ift. vækstteammødernes indhold. Derfor er det vigtigt, at kalenderen er tidligt på plads og online.

 

2. Ledergrupperepræsentant

Michael Ryding (in absentia) har som udgangspunkt givet sin accept til at repræsentere regionen i Ledergruppen. Dog med forbehold for at Ledergruppeaktiviteterne skal passe ind i hans kalender.

 

3. Begynderstævner:

Greve, Brøndby og Amager kommer som udgangspunkt ikke til at deltage i kommende sæsons Begynderstævner. Der prioriteres i stedet Ungdomsstævner og at få spillere ud til disse.

Man har oplevet at de nye forældre ikke er klædt ordentligt på til at bidrage til gennemførslen af Begynderstævner. BTDK laver en “forældre-onepager”, klubberne kan sende ud til forældre, som har børn der deltager i Begynderstævner.

Generelt delte meninger omkring relevansen af Begynderstævner ift. arbejdsbyrden på klublederne. Nogle klubber har meget positive oplevelser omkring Begynderstævner mens andre oplever dem som et tilbud, den enkelte klub selv bør opfylde og først ved Ungdomsstævneniveau skal BTDK byde ind.

Gladsaxe vil fortsat gerne stå for afholdelsen af to Begynderstævner i næste sæson. De vender tilbage med, hvilke datoer, de kan afholde. Kan Hvidovre afholde et stævne?

Manglende deltagelse i Begynderstævner blev begrundet med mangel på frivillige. Det er svært at rekruttere en ansvarlig blandt helt nye forældre til at tage ansvaret for Begynderstævnerne, og de andre ledere i foreningen kan pt ikke motiveres til det. Hvorfor kan nye forældre ikke tage ansvar eller få tildelt en opgave?

 

4. Ungdomsstævne

  • Kredsinddeling ift. region. (Gladsaxe, Herlev-kredsen)
  • max-ratingoptjent (Hver kreds beslutter selv, hvordan de sætter deltagerbegrænsningen ved Ungdomsstævner)

 

5. Medarrangører til større forbunds-/ regionsarrangementer:

Generelt mange barrierer ift. at tage medarrangørrollen. Modellen er gammel og bygger på et hold af ildsjæle, der ikke længere findes. Hvis klubber skal melde på, så skal kalenderen og arrangementerne være meldt ud i god tid og den økonomiske model, skal afspejle indsatsen og hvad klubben evt. selv kunne få ud af at afholde et stævne.

Derudover er borddepotet en barriere i sig selv, da det er meget tungt at arbejde med.

 

6. Næste møde

Ledergruppen skal fastlægge eller bekræfte strukturen, derefter melder Jeppe tilbage med datoer for kommende sæsons møder.