LOKALSTÆVNET

LOKALSTÆVNET

You are here:

Der er 4 discipliner til lokalstævnet. De tre første er målbare discipliner, som kvalificerer 4. og 5. klasserne til finalen. Den 4. disciplin er klasse-klassekamp.

Disciplin 1 – Flest over nettet

Klassen samarbejder i 5 min på to borde, hvor hver bold på hvert bord tæller 1 point.
Opstillingen kan enten være to grupper, der løber rundt om hvert sit bord:

Eller så kan en stor gruppe løbe rundt om to borde:

3. klasserne må kaste bolden i gang som en serv. 


Disciplin 2 – Klassens Jonglører

Eleverne jonglere i 2 min. Hver igangværende elev (jonglør), der jonglerer efter 1 minut giver 2 point og efter 2 minutter giver 5 point. Elever der taber bolden i de to minutter, går ud af området og af disciplinen.

3. klasserne må have en ekstra reservebold i hånden (ikke-bathånden), som må indsættes, hvis den første bold rammer gulvet. Eleven har max. 3 sek. til at gå i gang med jonglering med reservebolden efter første bolds gulvberøring. 


Disciplin 3 – Klassens længdeslag

Klassen står på 5 kolonner ved startlinjen og slår 200 bolde tilsammen ud efter point-kompartments i 2 minutter.
Point-kompartments giver hhv. 0,2 point 0,5 point og 1 point. Antallet af bolde i hver kompartment ganges med pointværdien og summeres.


Kvalifikationsresultater for de 3 discipliner


Disciplin 4 – Klasse-klassekamp

Klasserne spiller mod andre klasser i en turnering.
Hver stævnearrangør designer og afvikler en turnering ud fra klubbens kapacitet og antal klasser og tid. Se konkurrencekoncept.

Disciplinen har til formål at få mere bordtennisspil og at klasserne møder andre klasser i en duel, idet denne form indgår i finalen.
Disciplinen er IKKE en del af kvalifikationen til finalen, men anses mere som venskabskampe.

Det er op til stævneledelsen i klubben, at designe en cupturnering ud fra følgende retningslinjer:

  • hvor klassen oplever, at de har det sjovt og bidrager til duellen. 
  • hvor alle elever i en klasse kommer i spil ved bordet.
  • hvor en klasse møder andre klasser.
  • hvor der findes en stævnevinder (vinderklasse) for dagen.

Husk at sikre, at spilkonceptet er formidlet ud til klasserne forud for lokalstævnet, så alle ved, hvad det går ud på.