Anders Mølgaard takker af som formand

Dato: 
09.04.2021

Årsmøde og valg til bestyrelsen

Søndag den 6. juni afholder Bordtennis Danmark årsmøde i Odense.

Formandsposten er på valg ligesom der er to bestyrelsesposter på valg. Jeg har for nogle dage siden meddelt bestyrelsen, at jeg ikke søger genvalg som formand for Bordtennis Danmark. Det betyder, at der på Årsmødet skal vælges en ny formand, den 15. i rækken siden 1943.

Derudover er der som sagt to bestyrelsesmedlemmer på valg.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne opfordre alle, som kan have interesse i at blive en del af bestyrelsen i Bordtennis Danmark, til at gøre sig overvejelser om at stille deres kandidatur til rådighed. Der er ikke noget krav om at melde kandidatur inden Årsmødet, men hvis man ønsker det, vil et eventuelt præsentationsmateriale blive distribueret sammen med Årsmødematerialet.

Hvis man ønsker at få noget uddybende information omkring bestyrelsesarbejdet, herunder forventning til arbejdsindsats, opgaver osv., er man meget velkommen til at tage kontakt til undertegnede eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Det har været en meget stor glæde og ære for mig at være formand for først Dansk Bordtennis Union og siden Bordtennis Danmark. Jeg er stolt og ydmyg over de strukturelle forandringer, som vi er lykkedes med i Bordtennis Danmark, og jeg er meget optimistisk med hensyn til fremtiden. Corona året 2020 har været hårdt for vores klubber, og vi har mistet medlemmer. Men vi står med et stærkere fundament, end vi har gjort i rigtig mange år og jeg oplever, at vi lykkedes med at tiltrække talentfulde, engagerede og kompetente personer. Jeg har nydt at arbejde sammen med jer.

Så årsagen til min beslutning om ikke at genopstille, skal ikke findes i manglende lyst, skuffelse eller andre negative forhold. Det er alene et spørgsmål om, at jeg ikke længere har de tidsmæssige ressourcer, som skal til for at løfte formandsposten på tilfredsstillende vis for Bordtennis Danmark, mine kollegaer i bestyrelsen eller mig selv.  

Anders Mølgaard, Formand i BTDK

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
30315373