Frederiksberg BTK

Kategori: 
Dato: 
14.09.2012

- Inspiration til klubsamarbejder

Der findes mange forskellige opgaver og aktiviteter, som klubber kan samarbejde om – og mange forskellige måder, man kan gøre det på. Som inspiration til dig, din klub og dit lokalområde, bringer vi i dag og de følgende uger gode eksempler på udbytterige klubsamarbejder og venskabsklubber.

Frederiksberg BTK og samarbejdet med KBTK
Glæden og iveren ved at fortælle den gode historie, kan nogle gange betyde, at vi hver isæt fortolker begreberne forskelligt og at historien derfor mister nogle nuancer som også er vigtige at få frem. Frederiksberg Bordtennisklub er en af disse gode historier og også en historie, der flere gange i forskellige sammenhænge er blevet fremhævet.

Frederiksberg Bordtennisklub er en god historie i forhold til klubsamarbejde, fordi klubben bygger på frivilliges kærlighed til sporten og villigheden til, på tværs af klubber, at finde løsninger, der bringer glæde til mange. Det skal fra starten slås fast, at Frederiksberg Bordtennisklub er en selvstændig klub og ikke en underafdeling af KBTK. Men det er helt korrekt, at der er et meget tæt samarbejde med KBTK, der også har haft en stor interesse i, at der i deres nærområde er flere klubber, hvor der kan dyrkes ungdomsbordtennis.

Men lad os starte ved begyndelsen – Frederiksberg Kommune var interesseret i, at der kunne dyrkes ungdomsbordtennis i kommunen. Kommunen havde af flere omgange henvendt sig til den eksisterende Frederiksberg klub – Frederiksberg Bat Mænd, der ikke var afvisende overfor ideen, men også måtte konstatere, at de ikke havde de nødvendige personlige ressourcer til at opfylde dette ønske. I KBTK var problemstillingen en anden – en lang venteliste og en urealistisk chance for at kunne optage alle disse håbefulde unge spillere grundet de lokalemæssige ressourcer. Et kig på ventelisten viste, at flere af disse børn havde adresse på Frederiksberg og da KBTK’s bestyrelsesmedlem Jan Kristoffersen kendte idrætskonsulenten på Frederiksberg blev dialogen indledt.

Helt fra starten var ønsket at Frederiksberg Bordtennisklub skulle oprettes som selvstændig klub, men selvfølgeligt skulle gode erfaringer og et godt netværk udnyttes. Den nye klubs bestyrelse kom derfor til at bestå af Jan Kristoffersen, Morten Krydsfeldt – begge med tilknytning til KBTK og Andreas Magnusson fra Frederiksberg Bat Mænd.

Klubbens første udfordring var spillelokale – Mariendalshallen hvor Frederiksberg Bat Mænd er hjemmehørende havde på det tidspunkt kun plads til to borde, hvilket var alt for lidt i forhold til ungdomsbordtennis. Den nye klub starter derfor ungdomsbordtennis op i et midlertidigt spillested i bebyggelsen Donus Vista. Netværk og klubsamarbejde blev vigtige parametre i klubbens opstart. Fra KBTK lånte klubben bordtennisborde, bander, bolde samt træner Mao, der havde mulighed for at varetage træningen af børn og unge i det sportslige forsømte område. I samarbejde med Frederiksberg Bat Mænd blev mulighederne for at udvide spillelokalet i Mariendalshallens undersøgt og gennemført.

Udvidelsen af spillelokalet i Mariendalshallen gav mulighed for fire borde, hvilket stadigt er i underkanten i forhold til bæredygtigheden i en ungdomsafdeling, men Mariendalshallen blev herefter spillested for Frederiksberg Bordtennisklub. Flytning af spillelokale var bestemt ikke omkostningsfrit – personerne bag klubben måtte sande, at knap 4 km er langt på Frederiksberg og derfor mistede klubben en del af de børn de havde rekrutteret, hvilket betød at klubben igen måtte ud og rekruttere medlemmer. Også denne gang blev det gode forhold til KBTK løsningen. En af KBTK’s trænere havde mulighed for at gennemføre flere partnerskabsaftaler med SFO’erne på Frederiksberg – og ikke for at styrke sin egen klub, men udelukkende med spillerrekruttering til Frederiksberg BTK for øje.

Partnerskabsaftalerne og de mange SFO besøg resulterede ikke udelukkende i flere medlemmer. Med de nye spillere fulgte naturligvis forældre og folkene bag opstarten af Frederiksberg BTK arbejdede nu bevidst på at få forældrene involveret i klubbens aktiviteter. Et af mange tilbud til forældrene var et forældrekursus, hvor klubsamarbejdet også fik indflydelse, da både Frederiksberg BTK og KBTK arbejdede hårdt på at samle forældre nok til, at kurset kunne afholdes med rigtig god og udviklende dialog til glæde for alle.

En anden - meget positiv sidegevinst ved partnerskabsaftalerne og samarbejdet med SFO’erne var en stigende interesse blandt pigerne på Frederiksberg for at spille bordtennis. Frederiksberg BTK ville gerne gribe denne mulighed og da det er i alles interesse, at antallet af piger i bordtennissporten øges blev en damespiller fra KBTK kontaktet med henblik på at varetage et pigeprojekt på Frederiksberg. Hvordan Ruth Hansen og pigerne på Frederiksberg arbejder er en helt anden historie som vi glæder os til at beskrive i en anden artikelserie på et senere tidspunkt.

DBTUDBTUDBTUDBTU
STIGASTIGASTIGASTIGA


 

Forfatter: 
Annette Westermann
Kontaktperson: 
Annette Westermann
Kontaktperson tlf.: 
43 26 21 17
Kontaktperson e-mail: