Hans Christian Carstensens legat

Dato: 
30.03.2021

Årets uddelinger

Hans Christian Carstensen- eller Chris- er nu kendt af mange talentfulde bordtenisspillere.

Men mange andre tænker, hvem var Chris? Tjah, det er svært at give et entydigt svar på.

Han var en ener, der interesserede sig meget for bordtennis, men også for handicapidrætten.

Han boede i Roskilde og arbejdede i København.

Han var ugift og havde ingen familie, og når der står ingen, så er det meget bogstaveligt, der var ingen onkler eller tanter, nevøer og niecer, han var helt alene tilbage, da hans forældre døde.

Han brugte en meget stor del af sit liv på at samle penge ind, især til bordtennis. Ved enhver lejlighed kom han stikkende med et girokort, som man bare havde at indløse, hvis man skulle stå på god fod med ham. Da jeg i sin tid blev valgt som formand for DBTU kom han hen til mig med fremstrakt hånd og ønskede held og lykke, og i det samme stak han den anden hånd frem, hvori der var et girokort!

Han var på sin vis en meget munter mand, der holdt af at lave grin med venner og bekendte og med hele borgerskabet.

Han støttede rigtig mange aktiviteter i Roskilde bordtennis, det være sig tilskud til enkeltpersoner men også til klubture.

Han støttede de få piger, der var i bordtennis og opmuntrede dem derved.

Han satte pris på de, der var ydmyge og var reelle i deres væremåde og tankegang.

Han var rigtig glad for, når der skete noget uventet og måske lidt skævt.

 

Da Chris døde, 69 år gammel, efterlod han sig et testamente, hvor han testerede 75 % af sin formue til Dansk Bordtennis Union.

Bestyrelsen vedtog at oprette et legat i Chris’s navn, hvor der i formålsparagraffen står:

”Formålet med legatet er at uddele støtte til aktive ungdomsspillere i Dansk Bordtennis Union, der som følge af udøvelse af deres sport har store udgifter forbundet hermed, eller til disse spilleres deltagelse i aktiviteter.”

Endvidere er det bestemt, at der hvert år uddeles 5% af kapitalen samt afkast af den. Ansøgninger skal indgives hvert år inden den 31.januar, og uddeling af legater skal ske på Chris’s fødselsdag den 30.marts.

Der er nedsat et udvalg på 3 medlemmer, der vælges på skift hvert år på årsmødet, og disse har bl.a. til opgave at sørge for, at midlerne anbringes, så der sikres et rimeligt afkast, samtidig med, at kapitalen ikke forringes.

Chris døde den 8.oktober 2013, og hans bo blev gjort op året efter, og DBTU arvede 843.957 kr., tillige med nogle pensioner, således at hele beløbet udgjorde 1.177.669 kr.

De 5%,  der skal uddeles hvert år, udgør således 58.883 kr., hvortil kommer det afkast, vi får som følge af anbringelse i værdipapirer. Nogle år er der sket hensættelse til året efter, når der har været forventning om mindre afkast, og de beløb er blevet tillagt til næste års uddeling.

I 2020 har der været et pænt afkast, samtidig med at vi havde overført nogle penge fra året før, så vi havde godt 200.000 kr. at dele ud.

Der var færre ansøgere end tidligere, hvilket til dels også skyldes, at der var mange modtagere fra sidste år, der havde været afskåret fra at bruge deres penge på de angivne aktiviteter på grund af coronaen, så de havde stadig en pose penge i behold.

Vi har i år – set i lyset af den lange nedlukning og restriktioner- valgt at reservere et beløb på 100.000 kr., der skal anvendes til en enestående aktivitet for ungdomsspillere fra alle klubber. Det er meningen, at det skal være sjovt og anderledes- i Chris’s ånd. Vi ønsker at være i dialog med ansøgerne om at udvikle et helt særligt arrangement, der virkelig kan sparke gang i bordtennis ungdommen, men det finder nok først sted i efterårssæsonen. Eventgruppen, Vækstteams og legatudvalget vil samarbejde om at få et helt særligt arrangement op at stå, og vil medinddrage klubberne i afviklingen.

Da al indendørs idræt stadig er lukket ned, har vi besluttet, at de tildelte legater først vil blive udbetalt efter 1.august.

 

Vi har valgt at give følgende tildelinger:

7.500 kr. til:

Sally Maribo, Viby

Oliver Skouboe Berntsen, Hvidovre

Patrick Skarsholm, Hillerød

Dominykas Samuolis, Hillerød

Jocefina Daoya Haagensen, Hvidovre

Noah Hvid, OB

Johan Engberg Havsteen, Amager.

 

5.000 kr. til:

Mille Lyngsø Stoffregen, Silkeborg

Theo Dyekjær, Virum

Cristian David Hold, Silkeborg

Matias Larsen, Silkeborg

Magnus Hartvigsen, Silkeborg.

 

2.500 kr. til:

Ann-Christine Rosager Christensen, Viby

Lasse Fly-Kristensen, Viby

Amalia Sophie Skulska, Silkeborg

Jacob Petersen, Næstved

Simon Petersen, Næstved

Sofie Khan-Linh Eckeroth, Allerød

Emma My-Linh Eckeroth, Allerød

 

Vi håber, at pengene er givet godt ud, og at modtagerne vil sætte pris på den ånd, hvori de er givet.

 

I udvalget:

Vilhelm Wedell-Wedellsborg

Tommy Jørgensen

Lis Hævdholm

Forfatter: 
Carstensens legatudvalg