I en weekend, hvor vores holdturneringer kører på fuldt tryk og al fokus skulle være på spillet, glæden og fællesskabet omkring kampene, rammes vi igen af nye og strammere Corona restriktioner.
Som det fremgik af statsministerens pressemøde i går fredag den 23. oktober har pandemien udviklet sig på en måde, som nødvendiggør nye restriktioner og tiltag i samfundet.

Hos Bordtennis Danmark bakker vi fuldt op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal. På samme måde som vi har gjort siden marts.
Det er samtidig os magtpåliggende, at vores klubber og vores medlemmer stadig har mulighed for at dyrke sporten og fællesskaberne i det omfang det er muligt, forsvarligt og indenfor retningslinjerne.
De specifikke retningslinjer har vi ikke i dag. DIF og DGI afventer i øjeblikket yderligere informationer og fortolkninger fra Kulturministeriet og de forventes at foreligger på mandag. Vi vil allerede her i weekenden kontakte DIF omkring nogle forhold, som vi gerne ser uddybet, men vi forventer først at kunne blive specifikke og konkrete i løbet af mandag eller tirsdag i næste uge.

I bestyrelsen har vi nogle overordnede holdninger til, hvordan vi ser situationen og dem vil jeg gerne sætte nogle ord på.

Vi ser meget gerne at klubberne i videst muligt omfang kan fortsætte klub- og træningsaktiviteterne under de nye retningslinjer. Det er enormt vigtigt for klubberne og ikke mindst for medlemmerne. Det vil primært være muligt for børn og unge aktiviteter, da de er undtaget fra forsamlingsloftet på 10 og stadig vil kunne være forsamlet op til 50 personer. Det er rigtig glædeligt, selvom vi er ærgerlige over at det ikke også gælder folk over 21, som kan have et lige så stort behov for fysisk aktivitet og fællesskabet i foreningslivet. Og hvor vi mener at vi i idrætten har vist, at vi kan være sammen omkring idrætsaktiviteter på forsvarlig vis.

I forhold til vores holdturneringer vil vi strække os meget langt for at de kan afvikles, også i perioden fra på mandag. Det vil kræve stor fleksibilitet fra klubberne og fra vores centrale turneringsadministration, men udgangspunktet er at det skal vi lykkedes med. Vi står overfor mere end 1.700 kampe de næste 8 uger, så opgaven er ikke nem. Der er også store forskelle på serierækkerne og DT, og Turneringsgruppen kommer helt sikkert på overarbejde sammen med administrationen, men vi vil gøre meget for at undgå en midlertidig suspendering af holdturneringerne.

Der rejser sig helt sikkert allerede nu mange spørgsmål, men vi er nødt til at afvente kommende uges retningslinjer, før vi kan blive helt konkrete. Definitionen på, hvornår noget er én forsamling og hvornår det er to, kan f.eks. betyde rigtig meget helt lavpraktisk ude i klubberne.

Vores ansatte i Bordtennis Danmark vil være dedikeret til at håndtere den nye situation fra på mandag og bistå både klubber og BTDK-frivillige bedst muligt. Samtidig kigger vi internt på, hvordan vi bedst muligt støtter op om bekæmpelsen af smittespredning og det vil desværre nok også få betydning for vores udviklingsaktiviteter. 

Jeg kan garantere, at vi melder så konkret og detaljeret ud som muligt, så snart vi har mere viden og indsigt. DIF og DGI forventer selv at kunne revidere deres retningslinjer i løbet af mandagen.

På bestyrelsen vegne

Anders Mølgaard
Formand, BTDK

Forfatter: Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: anders@elma-management.dk