Nyt fra bestyrelseslokalet

Kategori: 
Dato: 
19.06.2019

- BTDKs bestyrelse trækker i arbejdstøjet med en ambitiøs plan.

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet efter den store opbakning til beslutningen på årsmødet den 1. juni om en ny struktur i skikkelse af Bordtennis Danmark, BTDK. En forkortelse, vi skal til at vænne os til.

Bestyrelsen har med beslutningen om etablering af Bordtennis Danmark fået mandat til at iværksætte ny struktur, herunder faggrupper, regionale vækstteams og den fælles ledergruppe, som bliver energicenteret i Bordtennis Danmark, der hvor beslutninger for mål, retning og budget træffes for BTDK.

Der ligger en stor ledelsesopgave foran os, og bestyrelsen er klar til at tage ansvaret for, at vi i fællesskab på tværs af landsdelene får igangsat vækstunderstøttende initiativer, både dem der allerede er planlagt som en del af strategiaftalen og helt nye initiativer. Bestyrelsen er allerede gået i gang med det forberedende arbejde og i den kommende periode vil vi gå i dialog med klubberne i de forskellige regionale områder, og der planlægges regionale møder ultimo august og en videre proces gennem efteråret, der udmønter sig i fælles beslutninger om lokale mål, indsatser og et budget.

Ligeledes vil bestyrelsen rammesætte mål og opgaver for en række faggrupper, der skal etableres og igangsættes efter sommerferien inden for relevante fagområder. Vi vil igangsætte dialoger med en række personer, vi ved har interesse for de forskellige fagområder, ligesom vi vil annoncere efter flere interesserede frivillige ledere, som kunne have interesse i at give et nap med i løsningen af afgrænsede opgaver på specifikke fagområder.

Således bliver en af bestyrelsens vigtigste opgaver det kommende år at mobilisere flere frivillige ledere, der vil finde det så spændende at give Bordtennis Danmark nyt liv, at de ikke kan lade være med at blive en del af fællesskabet. Vi vil have skrevet en ny historie om dansk bordtennis, der handler om glæden ved bordtennisspillet, om at skabe forudsætningerne for vækst, så flere børn, unge, voksne og ældre kan få gavn og glæde af bordtennisspillet mange år fremover. Vi er allerede i gang med at skrive historien, for vi kan mærke den øgede energi, der er blevet udløst på dialogmøder, ledermøder og rundt om i landet på lokale møder. Vi kan mærke interessen for at debattere udviklingen af dansk bordtennis, og vi oplever en god energi omkring at blive en del af fællesskabet.

Til at understøtte bestyrelsens arbejde og hjælpe os i gang med at strukturere og forberede de mange opgaver i den kommende periode, har bestyrelsen tilknyttet Martin Lundkvist som konsulent 25 timer om ugen for en 3 måneders periode. Martin har været formand for strukturgruppen, der siden oktober 2018 har arbejdet med den nye organisering af Bordtennis Danmark gennem dialog med over 100 bordtennisledere fra hele landet. Martin vil sammen med sekretariatet stå for en stor del af den konkrete dialog og planlægning af regionale møder i tæt samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen har vurderet, at det er helt afgørende at komme godt og hurtigt i gang med Bordtennis Danmark, så vi holder fast i det gode momentum fra årsmødet og kommer i gang med arbejdet.

Vi er meget bevidste om, at der ligger en stor opgave for bestyrelsen, ledergruppen, vores ansatte og alle klublederne derude, hvis vi skal lykkes med vækst og fællesskab i Bordtennis Danmark. Vi er overbeviste om, at vi kan lykkes, og vi er motiverede til at arbejde hårdt for det. Bestyrelsen har sit første møde den 24. juni 2019. Herefter vil vi informere yderligere om den kommende proces i efteråret, hvor vi skal have etableret ledergruppen, regionale vækstteams og faggrupper til Bordtennis Danmark.  

Bestyrelsen

Forfatter: 
Anders Mølgaard, formand
Kontaktperson tlf.: 
30 31 53 73
Kontaktperson e-mail: