Nyt fra bestyrelseslokalet

Dato: 
01.07.2019

- I Bordtennis Danmark

Den nye bestyrelse var mandag d. 24. juni samlet til første ordinære bestyrelsesmøde efter vedtagelsen af vores nye struktur på Årsmødet 1. juni.

Mange emner var på dagsordenen, men et par emner er særligt værd at fremhæve (dagsorden samt komplet referat fra mødet følger som vanligt som hjemmeside opslag).

Implementering af den nye struktur

DIF har været så venlige at bevilge 300 t. kr. til implementering af vores nye struktur, og det arbejde indledes omgående, med et detailleret møde og procesplan for de kommende 6 mdr., hvor vi skal have etableret faggrupper, udvalg og ikke mindst de lokale Vækstteams, som er en afgørende byggesten i vores vækststrategi.

Vi kan ikke kraftigt nok opfordre alle, med lyst og interesse i at påvirke den nye Bordtennis Danmark, til at melde sig og deltage i enten en faggruppe eller i et regionalt væksteam. Alle nye, som kendte frivillige ledere vil få mulighed for at melde sig til det arbejde, som forestår, og vi håber meget, at mange, og også gerne nye og uprøvede kræfter, vil melde sig, så vi får ekstra kræfter til at løfte de mange kommende opgaver og udfordringer.

Den konkrete procesplan for Bordtennis Danmark for de kommende 3-6 måneders arbejde med etablering af den nye struktur er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort og kommunikeret i slutningen af juli mdr. – og efterfølgende vil alle landets klubber blive indbudt til regionale opstartsmøder. Arbejdet foregår i juli med at fordele klubberne i hensigtsmæssige regioner med kontakt og invitationer til klubberne i august og september til lokale/regionale møder. Som en del af dette arbejde, vil vi tage pulsen, hvordan Sjælland, Lolland og Falster mest hensigtsmæssigt inddeles i regioner. I oplægget på Årsmødet var det i 2 regioner, men når vi nu går i dialog med klubberne, kan det sagtens vise sig at en opdeling i 3, måske endda 4 regioner er mere formålstjenlig.

Ledergruppen i Bordtennis Danmark, som består af bestyrelsen, lederne af faggrupper og de nye vækstteams mødes i september og november for at starte med det egentlige arbejde med at fylde ”kød og blod” på vores nye struktur og drøfte handlingsplaner og økonomiske ambitioner og rammer for BTDK.

Som beskrevet i strukturreform-oplægget vil det ledelsesmæssige mandat til den professionelle organisation blive styrket i form af en nyoprettet stilling som direktør. Stillingen som direktør vil blive slået op i anden halvdel af juli måned, idet bestyrelsen i øjeblikket arbejder på den endelige kompetence- og stillingsbeskrivelse.

 

Lokale holdturneringer bliver ”Business as usual” i sæsonen 2019-20

Alle de tidligere lokalunioner har heldigvis indvilget i at gennemføre årets lokale turneringer, lokale mesterskaber, Pointstævner m.v. som hidtil, så vi ikke mister momentum eller nødvendig viden og kompetence ude lokalt. Det er bestyrelsen rigtig glad for, og sender på forhånd en tak til de mange frivillige, som således er med til at fortsætte det fremragende arbejde, som foregår netop med de aktiviteter. Det giver os samtidig tid til at drøfte, hvordan vi skal organisere disse helt afgørende lokale aktiviteter med henblik på sæsonen 2020-2021.

Økonomien til afvikling via turneringsgebyrer og stævnegebyrer forbliver således i lokalt regi for den kommende sæson, mens der fra 1. januar 2020 (starten af det nye budget & regnskabsår) vil være fastlagt, hvordan de regionale budgetter skal sammenstykkes som en del af det samlede budget for Bordtennis Danmark.

Status møde med DIF om det strategiske arbejde i Spor 1 (bredde og trænere) og Spor 2 (regionale talentmiljøer)

På det netop afholdte statusmøde med DIF vedr. vores nuværende strategi for Spor 1 og 2 er DIF enige med os i, at vi har en fornuftig fremdrift, og at vi arbejder målrettet og struktureret efter planens mål, også selvom vi ikke er helt i mål på alle områder. Men det seriøse og strukturerede arbejder bliver bemærket hos DIF – og rost, også selvom vi på nogle områder løbende justerer lidt på eksekveringsplanerne.

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig og afslappende sommer, så der samles friske kræfter til en ny og spændende forandringernes sæson. Bestyrelsen glæder sig til at tage fat på de kommende måneders intensive møderække og seminarer, så vi får lagt et godt og solidt fundament for de kommende års arbejde og vækst.

God sommer og tak for en god sæson.

Bestyrelsen

v/ formand

Anders Mølgaard

Forfatter: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson: 
Anders Mølgaard
Kontaktperson tlf.: 
43262112
Kontaktperson e-mail: