Personaleforhold i Bordtennis Danmark

Dato: 
06.01.2021

Svar på Facebook-debat

Der har de seneste dage været en engageret debat på Facebook omkring opsigelsen af Carsten Egeholt. Det vil ligge mig meget fjernt at diskutere personaleforhold på sociale medier. Det ville være helt utilstedeligt, hvilket jeg formoder alle er enige med mig i.

Jeg vil imidlertid gerne sige noget generelt om situationen. Ikke mindst, da flere af debattørerne nærmest insinuerer, at der er foregået noget fordækt.

Vi melder selvfølgelig ud på hjemmesiden, når der sker ansættelser og fratrædelserne i BTDK, men vi venter helst til, at vi har noget konkret at sige om situationen, herunder tidspunktet for fratrædelse. I dette tilfælde er parterne indtil videre ikke nået i mål med at lave en aftale omkring fratrædelsestidspunktet, og derfor valgte vi at vente med offentliggørelsen. Nu har Lars Hauth valgt at offentliggøre den information, han har fået fra Carsten, og det er helt fair. Det er Lars selvfølgelig i sin gode ret til.

Der har ikke været nogen hensigt om at skjule opsigelsen for nogen. Derfor har BTDK’ direktør Martin Lundkvist også hertil aften lagt nyheden ud på BTDK´s hjemmeside. Det har alene været et spørgsmål om at afvente offentliggørelse til der forelå en fratrædelsesaftale. Nu gør vi det så alligevel, så alle har samme viden, som brugere af bordtennisDK på Facebook.

Jeg vil som sagt ikke komme ind på personaleforhold omkring de enkelte ansatte i Bordtennis Danmark. Det skal både nuværende og fremtidige ansatte kunne føle sig trygge ved.

I Bordtennis Danmark ligger personaleansvaret hos den administrative ledelse. Det kan og må ikke være anderledes. Den politiske ledelse udskiftes i princippet hvert 2. år og de ansatte skal selvfølgelig ikke være i spil hver gang. Det er en arbejdsplads, som vi har med at gøre. De ansatte skal opleve en professionel og kontinuerlig ledelse. Direktøren refererer til bestyrelsen, mens alle andre refererer til ledelsen ligesom på alle andre arbejdspladser. Det er måske endda endnu mere vigtigt i en frivillig organisation, hvor bestyrelsen består af frivillige ledere og ikke professionelle bestyrelsesmedlemmer.

I Bordtennis Danmark arbejder den politiske ledelse i form af ledergruppen og bestyrelsen med de strategiske prioriteringer. Det er det politiske mandat, som vi er givet af Årsmødet. Helt overordnet sker det i dialog med DIF omkring vores strategiaftaler. Den nuværende aftale er i sit sidste år i 2021, og vi har indsendt vores forslag til ny aftale for perioden 2022 – 2025. Det har jeg allerede orienteret om af flere omgange på hjemmesiden.

Den professionelle ledelse i form af vores direktør har herefter ansvaret for at organisationen til stadighed er sammensat med de rette kompetencer og ressourcer til at løfte de opgaver for fremtiden, som er udstukket fra politisk hold og indenfor det budget, som er vedtaget. Sådan må det være, og jeg har som formand for Bordtennis Danmark fuld tillid til at Martin Lundkvist er rette person til at løfte den opgave. Det er en opgave, som løses internt i den professionelle organisation og ikke i fuld offentlighed på Facebook.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere dialog om ovenstående synspunkter og generelle spørgsmål til strategi ved personlig kontakt. Mine kontaktinformationer kan findes på vores hjemmeside.

Anders Mølgaard

Formand, Bordtennis Danmark