Regulering af starttal

Kategori: 
Dato: 
05.01.2012

Kun for nye spillere

En del nye ungdomsspillere kan se på ratinglisten, at der har været bevægelse i deres ratingtal - uden at de har spillet kamp.

Der er sket det, at næsten alle spillere med et ratingtal under de nye starttal har fået rettet deres starttal op til de nye starttal. Enkelte spillere har også fået rettet deres starttal ned til de nye starttal, da deres spillede kampe viste, at de lå for højt.

Rent systemmæssigt sker der det, at systemet ved hver opdatering foretager en genberegning af ratingtallet med udgangspunkt i starttallet. Det betyder, at når starttallet rettes, så bliver alle spillede kampe beregnet ud fra det nye starttal.

Spillere der er tilmeldt stævner, hvor tilmeldingsfristen er udløbet deltager i stævnet med deres gamle ratingtal (det de er blevet tilmeldt efter).

 

Forfatter: 
Stævne/ratinggruppen
Kontaktperson: 
Petrer Tranto
Kontaktperson e-mail: