DIF og DGI agerer i fællesskab i denne sag, hvorfor dette gælder både BTDK og DGI.
Mødet handlede om de retningslinjer, der er foranlediget af det nye forsamlingsforbud på 10 personer.
Der var på mødet en række områder, som vi er blevet klogere på, ligesom der også er nogle få vigtige ting, som stadig udestår.

Indtil videre ved vi følgende:

  • Forsamlingsforbud for alle voksne (over 21 år) på maks. 10 personer.
  • Der må gerne gennemføres træning i flere grupper af 10 voksne/50 børn (under 21 år), i samme hal, hvis der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, gerne på 2 meter og tydelig afgrænset markering. Den konkrete tilrettelæggelse af afstanden mellem grupperne sker lokalt. En træner må ikke træne flere hold samtidig, men må gerne træne flere hold efter hinanden.
  • Afviklingen af BTDK’s bedste herrer og dame rækker er IKKE omfattet af forsamlingsforbuddet.
  • Det betyder, at disse rækker kan gennemføres på samme vilkår som før forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 personer. Forsamlingsforbuddet gælder ikke professionelle idrætsudøvere.
  • Børn og unge op til 21 år er undtaget af forsamlingsforbuddet, og må være samlet op til 50 personer til idrætsaktiviteter uden overnatning. Hvis det er med overnatning, er det max. 10 personer, der er gældende.
  • Krav om mundbind eller visirer på idrætsfaciliteter med offentlig adgang – dog ikke når man er udøvende, herunder når man er omklædt og går og fra omklædningsrummet.
  • Der er ikke længere dispensation til lejre, fodboldskoler m.v.
  • Opfordring til at aflyse sociale arrangementer.

Det udestår endnu at få en klar melding i forhold til afvikling af turneringskampe. Det har ikke været muligt for DIF, trods ihærdige forsøg, at få afklaret, om der må spilles mere end én turneringskamp på kamppladsen ad gangen.
DIF skriver, at de presser på for at få en afklaring, men de forventer, at der desværre kan gå et par dage endnu, før de konkrete retningslinjer for turnerings er klar.
BTDK er i løbende dialog med DIF, og I vil høre fra os, så hurtigt vi ved mere både i forhold til de generelle retningslinjer og i forhold til afvikling af turneringskampe (både seriekampe og DT).

BTDK og DGI

Forfatter: Martin Lundkvist
Kontaktperson tlf.: 40 70 99 99
Kontaktperson e-mail: martin.lundkvist@bordtennisdanmark.dk