Situationen i Nordjylland

Kategori: 
Dato: 
11.11.2020

- seneste opdateringer fra Turneringsgruppen vedr.  afvikling af holdkampe i divisions- og serierækker.

De sidste 2-3 uger har på alle måder været usædvanlig. Vi er nu underlagt nye regler som fortsat skaber en del uvished og forvirring. Nedenfor har vi forsøgt at opliste status på de forskellige områder.

 • Generelt vedrørende afvikling af holdkampe, herunder flytning af holdkampe
 • Status herre DT 1-3. division
 • Situationen i Nordjylland
 • Bordtennisliga Damer
 • 1-2. division Damer
 • Øvrige spørgsmål

Generelt vedrørende afvikling af holdkampe

Jævnfør de nyeste retningslinjer for afvikling af holdkampe, må vi godt afvikle samtidige holdkampe hos samme arrangør blot holdene ikke spiller i samme pulje/kreds.
Det vil sige en kamp i Serie 2 samtidig med en kamp i serie 4 er tilladt. Vi må derimod ikke afvikle to samtidige kampe i 3. division eller Serie 1 hos samme arrangør.
Dette medfører at nogle klubber desværre skal aftale nye kampdatoer eller afvikle nogle af kampene på udebane.
Turneringsgruppen har ved en hurtig gennemgang af kampprogrammerne bemærket at der findes kampe i Jylland, på Fyn og Bornholm som skal ændres.
Det har endnu ikke været nødvendigt, men kan klubberne ikke blive enige om en ny spilledato og et spillested vil Turneringsgruppen fastlægge både dato og spillested og om nødvendigt på neutral bane.

Kontaktpersoner i forbindelse med kampflytninger:

Danmarksturneringen (DT)

Region Øst (Sjælland)

Region Midt (Fyn):

Region Vest (Jylland)

Region Bornholm (Bornholm)

Spørgsmål til COVID-19 regler og fortolkning af lovgivningen - som IKKE vedrører turneringsregler rettes til Sekretariatet.

Status Herre DT

Som følge af de første restriktioner skulle aftales nye datoer og spillesteder for 80 kampe. En stor koordineringsopgave som vi næsten er i hus med. Foreløbig er indgået aftale om afvikling af 42 kampe.

I forrige uge opstod endnu en forhindring – nedlukning af Nordjylland, hvilket medførte at allerede aftalte kampe ikke kunne afvikles som planlagt.

Pt. er 17 kampe i 1-3. division og yderligere 4 kampe i Bordtennisligaen ramt. Mere om dette nedenfor.


Se det større i vedhæftede.

Efter en lidt træg start, hvor alle lige skal finde sig selv, er det gået stærkt med at indgå aftaler. En stor ros til klubber, klubledere og spillere for at være fleksible og indgå de nødvendige kompromiser for at dette kunne lykkedes.
Vi mangler endnu nogle få kampe, primært kampe som skulle være afviklet d. 28. november 2020, men vi er på vej.

Situationen i Nordjylland

4 DT-klubber er ramt af nedlukningen i Nordjylland. Det drejer sig om alle DT hold fra B 75, Sjørring, Brønderslev, og Nørreå 1 som har en spiller bosiddende i den nedlukkede zone.
Alle kampe med disse hold er foreløbig indstillet og kan tidligst afvikles fra d. 3. december 2020.
I forhold til planlægning af anden turneringshalvdel er kampene i Bordtennisligaen (4 stk.) og 1. division (4 stk.) kritiske, idet disse rækker opdeles i slutspil, oprykningsspil og nedrykningsspil efter jul.

Efter en periode med nedlukning af træning, finder Turneringsgruppen en opstartsperiode på ca. 1 uge som passende, når tidspresset tages i regning. Det vil sige, at de første kampe i Bordtennisligaen og 1. division forventes afviklet fra ca. 1 uge efter ophævelse af restriktionerne i Nordjylland.

Da alle udsatte kampe i de to øverste rækker, involverer B75, kan alle kampene naturligvis ikke afvikles på en gang. Afslutning af første turneringshalvdel forventes pt. forlænget med 4-6 uger. Turneringsgruppen forventer at klubberne, på trods af usikkerheden, allerede nu arbejder på at aftale nye kampdatoer fra fredag d. 11. december 2020.

Håbet er at alle kampe kan være afviklet før udgangen af januar 2021. Udsættelsen vil som udgangspunkt få indflydelse på afslutning af anden sæsonhalvdel og medaljespillet – med mindre klubberne igen kan blive enige om en komprimeret kampplan som får os tilbage på sporet igen.

I 2. Division kreds 2 kan kun tre kampe afvikles. Situationen er knap så kritisk i denne række, da de udsatte kampe blot skal afvikles. Da Sjørring, B 75 og Brønderslev ligger i ”relativ nærhed” af hinanden, er det håbet at modstanderklubberne kan afvikle to kampe samme dag ved at køre mellem klubberne – præcis som de fleste klubber på Sjælland har løst udfordringen. Vi har i denne noget usædvanlige situation ikke ”råd til” at se på om alle hold får lige mange ude- og hjemmekampe. Nu er det udelukkende et spørgsmål om at få kampene afviklet med brug af så få spilledage som muligt.

Det skal understreges at Turneringsgruppen ikke koordinerer planlægning af de udsatte kampe. Den opgave ligger udelukkende hos klubberne. Turneringsgruppen er dog behjælpelig med at bevare en vis form for overblik og deltage i løsninger.

Vi må i denne sammenhæng ikke glemme at nedlukningen også har stor indflydelse på serierækkerne.

Følgende puljer er ramt:

 • Jyllandsserien, Pulje 1
 • Serie 1, Pulje 1
 • Serie 2, Pulje 1
 • Serie 3, Pulje 1

Bordtennisliga Damer

Hillerød har sammen med klubberne aftalt en ny kampplan med afvikling af kampe d. 14-15. november 2020 som aftalt. Kampplanen er allerede opdateret på Bordtennisportalen.
Alle kampe med Green Halvor/B75 er, som følge af nedlukningen, udsat. For samlingen i Hillerød gælder det for 4 kampe.
Samlingen d. 28-29. november 2020 er endnu ikke så langt i planlægningen. Her er det vigtigt at have for øje, at forsamlingsloftet på 10 personer ikke gælder for Ligarækkerne.

1. og 2. division Damer

Ida G Nielsen og Mette Kristensen (begge fra Sisu/MBK) har sammen med alle spillere og holdledere gjort et kæmpe arbejde og aftalt følgende:

 • I 1. division afvikles ikke flere kampe i år. Der udestår stadig at aftale om turneringen startes forfra efter jul eller om den samling som nåede at blive afviklet skal tælle med. Klubberne møder hinanden én gang.
 • I 2. division afvikles ikke flere kampe i år. Da alle hold ikke har spillet lige mange kampe, startes forfra efter jul med en dobbeltturnering.
 • De nye kampprogrammer ligger allerede klar på Bordtennisportalen.

Kort om serierækkerne

 • På Bornholm fortsætter turneringen uden ændringer.
 • På Fyn fortsætter turneringen med meget få ændringer – to hold har meddelt at de ikke ønsker at spille holdkampe i første turneringshalvdel.
 • I Jylland fortsætter holdturneringen med ganske få ændringer, hvis man ser bort fra situationen i Nordjylland.
 • På Sjælland har ca. 50 hold meddelt at de ikke ønsker at spille holdkampe i første turneringshalvdel.

De største udfordring er tydeligvis i Jylland og på Sjælland. De regionale Turneringsgrupper har ansvaret for hvordan turneringen afvikles efter jul.

Øvrige spørgsmål

Turneringsgruppen har modtaget spørgsmål vedrørende tilskuere.

 • Der kan maksimalt tillades 500 siddende publikum inklusive alle spillere og personale som er en del af arrangementet.
 • Publikumsarealet skal tydeligt afmærkes og der skal opsættes vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne. Alle skal sidde med ansigtet i samme retning. Publikum må ikke flytte plads under kampen.
 • Der skal sikres minimum 1 m mellem publikum og der må maksimalt være 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet.
 • Styring af publikumsstrømme er vigtigt - ensrettede ”veje” er en god ide. Det skal sikres at publikum til en hver tid overholder afstandskrav til og fra sædet i publikumsarealet. Der bæres mundbind så længe man ikke sidder på sin faste plads.
 • Effektiv adskillelse mellem spillere/arrangører og publikum er vigtigt.
 • Særlig fokus på hygiejne og rengøring. Håndsprit tilgængeligt for publikum.
 • En vigtig anbefaling fra DIF. Skitse over spilleareal, zoner til spillere, omklædning til spillere, områder til publikum og adgangsveje kan blive et vigtigt redskab hvis politiet kommer forbi. Det signalerer at der er tænkt over afviklingen, at der er udarbejdet en plan og at den følges. Det kan spare hver deltager for 2500 kr.
 • Lokale restriktioner kan være yderligere skærpende. Kontakt evt. det lokale politi.
 • Skal streames fra kampene, må den ansvarlige for dette formentlig betegnes som personale og ikke opholde sig i publikumsområdet.
 • Se i øvrigt kulturministeriets og DIFs retningslinjer.

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden.

Forfatter: 
Turneringsgruppen
Filer: