Skole OL

Kategori: 
Dato: 
13.04.2018

- en arbejdsgruppe er nedsat og konceptudviklingen er igang

Udviklingen af Skole OL er gået i gang. Flere frivillige fra landet over har vist interesse for at udvikle et Skole OL-koncept, som kan gøre DBTU klar med Skole OL i 2019.

Arbejdsgruppen består af:
Eszter Igaz, Mikael Mikkelsen, Claus Seitzberg, Leon Lundby Jensen, Morten Krydsfelt, Jan Therkelsen og Poul Danborg.
Peter Sundbæk og Peter Busck er repræsenteret i styregruppen.

Udviklingsarbejdet er startet og det overordnede mål med Skole OL er at brande bordtennisspillet i skoleelevers bevidsthed.
Konceptet har 5 delmål, hvor arbejdsgruppen udvikler på hver sit delmål, som så skal præsenteres til styregruppen. Her er tale om videoer, logo, uddannelsesmateriale, aktiviteter til konkurrencen og klub-skolesamarbejdsaftale.
Klubberne kan fra det nye år tilmelde sig til DBTU for at være med i Skole OL og herefter kan klubberne indgå aftaler med omkringliggende skoler, som så kan tilmelde sig på skoleol.dk.

Hvad skal klubberne?

  • En klub, der ønsker at være med i Skole OL, skal indgå en samarbejdsaftale med en skole eller de omkringliggende skoler.
  • Skal vælge en tovholder i klubben, der har mulighed for at kontakte skolerne i dagtimerne.
  • Tovholderen skal finde teamet, der kan afvikle kvalifikationsstævnet for skoleklasserne - gerne i klublokalerne.
  • Tovholderen skal fungere som overdommer og indberette resultaterne
  • Skal skabe synlighed omkring stævnet til lokalavisen.
  • Bør forsøge at gå til kommunen for hjælp til en skolekontaktperson og forsøge at søge midler

Se vedlagt Målhierarki for Skole OL