Skole OL - koncept er opdateret

Kategori: 
Dato: 
19.11.2018

½-dagsuddannelse / besøgsaktiviteter giver flere midler i stedet for stævnet.

Konkurrencekonceptet for Skole OL - bordtennis er udkommet.
Heri er nærmere beskrevet, hvordan og hvorledes afviklingen af Skole OL - aktiviteterne foregår.
Konceptet henvender sig primært til arrangørklubberne, som står for aktiviteterne.

Siden det første koncept er der kommet en ny fordeling lokalarrangørhonoraret, så der tildeles et fast arrangørhonorar + 10 kr. pr elev for at afholde stævne - uanset antallet af stævnedage.
Midlerne er allokeret over til forløbsaktiviteterne: ½-dagsuddannelsen og eller besøgsaktiviteterne. Se model ovenover.

Konkurrencekonceptet (56 sider pdf)

Der er derfor udarbejdet nye aftaler hhv.: DBTU-klubaftale og Skole-klubaftale.
Klubber, der ikke har afviklet aktiviteter endnu, overgår til de nye aftaler (nye model).
Klub- og Skole-Pitch er også revideret. Se https://dbtu.dk/klubben

Der er stadig midler til at honorere lokalarrangørerne for 2018/2019, men ikke til alle, der har udvist interesse for Skole OL. Så lad os få DBTU-klubaftalen på plads, så I er "home safe".

Kontaktperson: 
Poul Danborg
Kontaktperson e-mail: