Udtagelse til Top 12

Dato: 
04.09.2018

- for ungdomsspillere der afvikles den 26.- 27. januar 2019 i Ribe

Foto: Kim Holm Pedersen.

Eliteudvalget har meddelt, at der i år udtages efter ratinglisten torsdag den 18. oktober. Udtagelsen, som foretages på baggrund af konceptet for Top 12 (se vedhæftede), vil blive offentliggjort her på hjemmesiden mandag den 22. oktober. Tilmeldingsfrist senest mandag den 5. november. Ved Ungdoms Top 12 afvikles følgende seks rækker:

Herrejunior
Drenge
Yngre drenge
Dame U21/Damejunior
Pige
Yngre Pige

Til Ungdoms Top 12 udtages de otte højest rangerede på DBTUs ratingliste torsdag den 18. oktober.
Der udtages desuden 3-4 reserver til hver række, som kan erstatte spillere, der evt. melder afbud før afvikling af Kval. til Top 12.

Det er et krav for direkte udtagelse, at en spiller har spillet mindst otte kampe, der tæller til DBTUs ratingliste i denne sæson.
Spillere, der af forskellige årsager ikke kommer til at opfylde kravet om mindst otte kampe, kan/skal søge DBTUs Eliteudvalg om dispensation. Dispensationsansøgningen skal være DBTU i hænde senest torsdag den 11. oktober. Mail skal sendes til dbtu@dbtu.dk.

Kval Top 12

ØBTU (sted endnu ikke fastlagt) står for afviklingen af årets 'Kval Top 12' i weekenden den 24.- 25. november 2018. Ved 'Kval Top 12' spilles der om fire pladser til hver række.
Lokalunionerne udtager 12 spillere plus reserver til hver række.

 

Forfatter: 
Carsten Egeholt
Kontaktperson: 
Claus Arnsbæk (Eliteudvalget)
Kontaktperson tlf.: 
42 80 98 44
Kontaktperson e-mail: