Holdturnering, Øst

DANMARKSTURNERINGEN  |  VEST  |  MIDT  |  ØST  |  BORNHOLM


KVIK LINKS
Meddelelser  |  Invitationer  |  Holdtilmelding  |  Turneringsreglement  |  Holdskemaer  |  Kredsinddeling  |  Sagsoversigt  |  Turneringsgruppen  |  Rating  |  Klubadresser


TABELLER

SENIOR

Østserien  
Kreds 1, kreds 2

Serie 1 
Kreds 3, kreds 4, kreds 5, kreds 6

Serie 2 
Kreds 7, kreds 8, kreds 9, kreds 10, kreds 11, kreds 12

Serie 3  
Kreds 13, kreds 14, kreds 15, kreds 16, kreds 17, kreds 18, Kreds 19

Serie 4  
Kreds 20, kreds 21, kreds 22, kreds 23, kreds 24

Serie 5 
Kreds 25, Kreds 26 (kommer senere)

UNGDOM

Herre ungdom over 12 år 
A – Kreds 36,  B – Kreds 37,  C – Kreds 38,  D – Kreds 39,  E – Kreds 40

Herre ungdom under 12 år 
A – Kreds 41B – Kreds 42

VETERAN

40 A 
Kreds 31

40  B 
Kreds 32

50 A 
Kreds 33

50 B 
Kreds 34

50 C 
Kreds 35


MEDDELELSER

21. december 2020

2. halvsæson

Med henblik på den foreliggende smitte-situation og en forventning om, at der ikke bliver lempet på restriktionerne den 3.januar, har turneringsgruppen besluttet, at der ikke spilles turneringsbordtennis før tidligst 1. februar.

Vi følger regeringens udmeldinger nøje, og vil naturligvis få noget op at stå, så hurtigt det er muligt.

I vil blive løbende orienteret, så alle ved, hvordan man skal forholde sig. Det er i alt fald gruppens mening, at der skal spilles bordtennis, når det igen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Med venlig hilsen

Turneringsgruppe øst

Allan Petersen

8. december 2020
På baggrund af regeringens beslutninger og anbefalinger har turneringsgruppe øst besluttet at suspendere resten af de planlagte kampe i 2020 - gælder både senior- og ungdomskampe.
Turneringsgruppen vil - når vi kender lidt mere - informere om, hvordan vi vil afvikle holdturneringen efter jul. Vi har tidligere meldt ud omkring seniorturneringen, men det hele er jo meget afhængigt af, hvordan Corona-situationen udvikler sig. Vi vil dog gøre meget for at få noget, der ligner en holdturnering op at stå i alle aldersklasser, men mere om det, når vi kender mulighedernes kunst.
/Allan Petersen - ap@bordtennisdanmark.dk

5. november 2020
Til orientering har vi på Portalen angivet alle hold, som ikke vil spille holdbordtennis i 1. halvdel p.g.a. Corona, som trukket, men i dette tilfælde gælder det kun for 1. halvdel. Vi har ikke rigtig andre måder at få det meldt ud på. Systemet er dog så viseligt indrettet, at vi uden problemer kan indsætte holdet igen i 2. halvdel i den oprindelige turneringsplan. Vil I orientere Jeres hold om dette?
/Allan Petersen - ap@bordtennisdanmark.dk