TURNERINGSREGLEMENT

Turneringsreglement 2019-2020

Turneringsgruppen har udarbejdet det endelige turneringsreglement gældende for kommende sæson (se vedhæftede), som er lagt på hjemmesiden den 1. august 2019.

Mest væsentlige ændringer:

 • I overgangsperioden fra DBTU til BTDK er tidligere benævnelser som lokalunioner, ØBTU, JBTU mv. fortsat anvendt, da strukturen og organiseringen forsætter uændret i den kommende sæson hvad angår holdturneringer.
 • Mest markante ændring er utvivlsomt turneringsstrukturen i Elitedivisionen og 1. division for herrer. Ændringen er indført efter ønske fra klubberne i de to øverste rækker, på baggrund af flere møder mellem klubberne. Den ændrede turneringsstruktur er tidligere beskrevet i nyhedsindlæg d. 4. februar 2019.
 • Den måske vigtigste ændring har baggrund i en uenighed med JBTU’s turneringsansvarlige omkring op- og nedrykning, samt brug af reserver mellem DT og lokalunionerne (om end den kun vedrører lokalunionsholdene). Med vejledning fra DIF’s jurister er opstillet betingelser, som skal opfyldes før et hold fra en lokalunion anses for oprykningsberettiget til DT den efterfølgende sæson. Ved enhver deltagelse i DT, er DT-reglerne gældende i alle henseender. Det er lokalunionernes ansvar løbende at kontrollere og sanktionere. Læs mere om disse betingelser i §21 stk. 9.
 • Der indføres Golden Set i alle holdkampe i tilfælde af uafgjort. Som følge heraf giver en vunden kamp 3 point, uafgjort 1 point og yderligere 1 point til vinderen af Golden Set. Det er nok vigtigt at understrege for ungdomsspillerne (og måske visse seniorspillere) at Golden Set ikke medfører tabt kamp, men muligheden for at vinde ét ekstra point.
 • Som følge af en funktionalitetsbegrænsning på Bordtennisportalen, har det i forbindelse med indførelse af Golden Set desværre været påkrævet at ændre reglerne ved doubler, i tilfælde af at man opstiller med 3 mand. Der vil igen ikke være fri opstilling i doubler. Dette fremgår også af kampsedlerne.
 • Kampsedler er ensrettet med ØBTU, således at benævnelser er ens. Indtastningsbilleder på Portalen bliver ligeledes opdateret. TG har forespurgt de øvrige lokalunioner om en ensretning af kampsedlerne vil følges. Dermed får det fremover ingen betydning, hvis der anvendes en forkert kampseddel – kun placeringen af doublerne er anderledes.
 • I enkelte tilfælde er regler præciseret for at undgå misforståelser.
 • Kamprækkefølgen kan ikke ændres – ej heller i den gebyrfri periode forud for turneringsstart.
 • Brug af prioriteringslisten kan dog i visse tilfælde kræve at kamprækkefølgen ændres. Kan klubberne ikke blive enige om en ny kampdato, hvis flytningen sker med henvisning til prioriteringslisten, kan TU fremover beslutte at kampen afvikles på neutral bane.
 • Omstruktureringen af divisionerne, har nået sin afslutning og alle divisioner/kredse afvikles med 8 hold i herrerækkerne.
 • Som følge af tilmeldingen i damerækkerne oprettes en 2. division efter afslutning af første turneringshalvdel.
 • Juniordivisionen og Pigeungdomsdivisionen har de seneste år oplevet varierende tilmelding. Derfor er indført regler for hvordan turneringerne afvikles i forhold til antallet af tilmeldte hold, således at betingelserne for deltagelse står klart for alle inden tilmelding.
Kategori: